Ubój na własny użytek łatwiejszy – sprawdź, jakie będziesz musiał uzyskać kwalifikacje!
fot. fotolia

Ubój na własny użytek łatwiejszy – sprawdź, jakie będziesz musiał uzyskać kwalifikacje!

Czy rolnicy dokonujący uboju zwierząt na własny użytek będą mogli znacznie łatwiej zdobywać niezbędne do tego kwalifikacje?

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Co ma się zmienić? Rolnik, który chce przeprowadzić ubój na własny użytek, a mówiąc prościej, chcący ubić np. świnię na święta, będzie mógł łatwiej zdobyć do tego kwalifikacje.

W resorcie rolnictwa aktualnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji osób uprawnionych do uboju zwierząt. Zmiany mają dotyczyć tych rolników, którzy prowadzą ubój zwierząt kopytnych w gospodarstwie na własny użytek: cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec i kóz.

ubój na własny użytek

Nowelizacja rozporządzenia dot uboju zwierząt sprawi, że łatwiejszy będzie ubój na własny użytek zwierząt kopytnych, drobiu, zajęcy i królików.

Nowelizacja rozporządzenia obejmie również osoby dokonujące uboju drobiu, zajęcy i królików na terenie gospodarstwa, które dostarczają małe ilości mięsa bezpośrednio konsumentom końcowym lub do lokalnych sklepów w formie świeżego mięsa.

Kwalifikacje odpowiednie, czyli jakie?

Jeżeli zapowiadane zmiany wejdą w życie, już wkrótce, aby przeprowadzić ubój na własny użytek, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

  • być osobą pełnoletnią,
  • posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby dokonując uboju, nie powodować u zwierząt niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia.

Aby uzyskać niezbędne do tego kwalifikacje, trzeba będzie odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez powiatowego lekarza weterynarii (lub inny podmiot, któremu zleci wykonanie takiego szkolenia). W jego trakcie rolnicy dowiedzą się m.in. jakie zachowania poszczególnych gatunków zwierząt świadczą o ich przytomności, czy reakcji na ból. Poznają również art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.

O czym jest mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1099/2009?

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, bardzo łatwo będzie można uzyskać kwalifikacje…

Artykuł 10 ww. rozporządzenia dot. uboju zwierząt mówi, że zwierzę nie powinno doznawać jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia. Zwierzęta muszą być przed ubojem ogłuszone, a następnie jak najszybciej ubite. Rozporządzenie określa również zakaz konkretnych metod krępowania zwierząt: podwieszania lub podciągania przytomnych zwierząt, mechanicznego uruchamiania za pomocą zacisków lub wiązania nóg albo śródstopi zwierząt. Zabronione jest również przecinanie rdzenia kręgowego oraz stosowanie w celu unieruchomienia zwierzęcia prądu elektrycznego, który go nie ogłusza ani nie uśmierca w warunkach kontrolowanych, a szczególnie stosowanie prądu elektrycznego, który nie przepływa przez mózg.

Oczywiście, należy pamiętać, że zwierzęta ubite na użytek własny są… na użytek własny. W takim przypadku nie można ich sprzedawać (poza wyjątkiem wspomnianym w artykule, dotyczącym drobiu, królików i zajęcy).

Pożyczki KOWR skuszą rolników?

Przygotowana przez KOWR oferta pożyczek jest atrakcyjna - sprawdź!

18 października 2018

Hereford – szybki opas i dużo dobrej wołowiny

Hereford to dominująca na świecie rasa bydła mięsnego będąca doskonałym źródłem pozyskania wołowiny kulinarnej najwyższej jakości, którą ocenia konsument.

14 października 2018

Polska Rada Rolna zjednoczy związki rolnicze?

Polska Rada Rolna - w czym pomoże rolnikom?

16 października 2018