Rynek wieprzowiny i wołowiny: czy produkcja wzrosła?

Download PDF

W krajach UE wzrosła produkcja bydła. Przed Polską, w której wzrost wyniósł +12,4%, w klasyfikacji znalazły się: Cypr (+73,7%), Rumunia (+39,4%) i Bułgaria (+31,4%).

W I półroczu 2016 r (od I–V) wzrosła, liczona w tonach, produkcja bydła w krajach UE o 3,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Produkcja liczona w sztukach również zanotowała wzrost odpowiednio o 3,4%. Spadek produkcji zanotowano jedynie w 3 krajach UE: Szwecji (-10,4%), Grecji (-6,8%) i Estonii (-3,0%). (F/F 23.09)

Ceny referencyjne wołowiny (młode bydło R3 wp)
Termin      18.09.2016 r.w porównaniu do terminu sprzed
2 tygodnimiesiąca
średnio UE          363,25 euro/100 kg-0,3 %   0,6 %
Polska         321,26 euro/100 kg0,6 %0,4 %
źródło: KE

– Na rynku wołowiny w sierpniu ceny skupu bydła rosły. Z danych MRiRW wynika, że na przełomie sierpnia i września za kilogram żywca płacono średnio 6,16 zł/kg. W porównaniu do początku sierpnia był to poziom wyższy o 2%, zaś w relacji rocznej wzrost wyniósł 6% – mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert Banku Zachodniego WBK, i dodaje – Na wzrost cen bydła miał wpływ spadek ubojów przemysłowych w lipcu. Z danych GUS wynika, że w lipcu produkcja mięsa w przemysłowych ubojniach była niższa o 13% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2015 r. W rezultacie dynamika wzrostu ubojów, która po 6 miesiącach wynosiła 12%, w lipcu spadła do poziomu 8%.

Wzrósł eksport wieprzowiny w UE

produkcja

Grzegorz Rykaczewski, ekspert Banku Zachodniego WBK.

Według danych Komisji Europejskiej, w I półroczu br. UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich o 43% więcej w porównaniu do 2015 r. Polska w omawianym okresie była znaczącym eksporterem wieprzowiny (w wadze produktu) poza UE, plasując się na miejscu 6. Po Niemczech, Hiszpanii, Danii, Holandii i Francji.

W I połowie 2106 r. w UE najwięcej sprzedano mięsa mrożonego (52%) i podrobów razem ze słoniną (40%). Dało to złagodzenie presji podażowej na unijnym rynku wieprzowiny i wzrost cen, jeszcze na początku wiosny. Spadła z kolei sprzedaż świeżego mięsa (-16%), kiełbas i przetworów (-6%) oraz żywca wieprzowego (-46%). Prognozowany jest w II połowie roku spadek produkcji wieprzowiny w UE, a jeżeli utrzyma się wysokie tempo wzrostu wywozu może przyczynić się to do poprawy nastrojów wśród producentów. W Polsce tempo wzrostu eksportu w porównaniu do poprzedniego roku wynosiło 58%, a przez to była ona w kolejności 4 krajem UE, gdzie tempo wzrostu wywozu było najwyższe.

produkcja

W I półroczu spadła sprzedaż świeżego mięsa (-16%), kiełbas i przetworów (-6%) oraz żywca wieprzowego (-46%).

Głównymi odbiorcami mięsa i produktów wieprzowych z UE w I półroczu 2016 r. były kraje azjatyckie. Na przykład znaczący wzrost eksportu do Chin jest spowodowany konkurencyjnością unijnego mięsa oraz redukcją pogłowia trzody chlewnej w tym kraju. Co ma się utrzymać co najmniej do końca tego roku (FAMMU/FAPA 23.09.).

Dotychczas przypadki ASF-u w gospodarstwach rolnych miały charakter lokalny a sama sytuacja nie miała wpływu na poziom cen skupu w kraju.

Grzegorz Rykaczewski, ekspert Banku Zachodniego WBK

W przypadku wieprzowiny trudności rynkowe związane są głównie z rosyjskim zakazem przywozu w związku z ogniskami afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (F/F 16.09.)

– Obecnie jedną z najbardziej istotnych kwestii pozostaje walka z wirusem ASF. Dotychczas przypadki ASF-u w gospodarstwach rolnych miały charakter lokalny a sama sytuacja nie miała wpływu na poziom cen skupu w kraju. Jednak w ostatnich tygodniach ogniska ASF zidentyfikowano poza pierwotnym obszarem i istnieje obawa, że jeśli w kraju będą nadal pojawiać się nowe ogniska wirusa w innych regionach, to sytuacja na rynku trzody ulegnie pogorszeniu – komentuje Grzegorz Rykaczewski z Banku Zachodniego WBK.

Ceny referencyjne wieprzowiny (Wieprzowina kl. E (wp))
Termin      12.09.2016 r.w porównaniu do terminu sprzed
2 tygodnimiesiąca
średnio UE          165,46  euro/100 kg1,3% 1,1 %
Polska        163,71 euro/100 kg1,7%0,1%
źródło: KE

– Sierpień przyniósł stabilizację cen w skupie trzody chlewnej. Średnie tygodniowe ceny w tym miesiącu w zakładach monitorowanych przez MRiRW kształtowały się na poziomie 5,30–5,31 zł/kg i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku były wyższe przeciętnie o 22%. Oczekujemy, że na przełomie III i IV kwartału ceny zaczną spadać, co będzie wynikało z czynników sezonowych. Co istotne, pomimo przewidywanych spadków, poziom cen w IV kwartale pozostanie znacznie wyższy niż rok wcześniej  – mówi Grzegorz Rykaczewski, Bank Zachodni WBK.

Według wstępnych danych Eurostatu, w czerwcu br. pogłowie świń ogółem i pogłowie zarodowe u ważniejszych unijnych producentów było niższe niż przed rokiem. Np. Niemcy zanotowały największy w UE, bo 5% spadek pogłowia loch zarodowych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o