Po co i jak zbudować silny system korzeniowy okopowych?

Intensywna technologia uprawy roślin okopowych wymaga nie tylko klasycznych zabiegów pestycydowych. Ogromne znaczenie ma również odpowiednia pielęgnacja systemu korzeniowego. W jaki sposób możemy pomóc korzeniowi w jego rozwoju?

Buraki cukrowe oraz ziemniaki należą do najważniejszych upraw okopowych nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. W naszym kraju areał ziemniaków wyniósł w 2015 roku niemal 310 tys. ha. W tym samy czasie powierzchnia uprawy ziemniaka w UE wyniosła ok 1,64 mln ha. Nieco mniej uprawiamy buraka cukrowego. W analogicznym okresie jego powierzchnia w naszym kraju wyniosła ok. 180 tys. ha, podczas gdy rok później nieco ponad 200 tys. ha. Po uwolnieniu rynku cukrowego areał tej rośliny w kraju powinien nadal wzrastać i w tym roku szacuje się, iż poziom zasiewów może wynosić ok. 210 tys. ha. Na rynku będzie więcej gotowego surowca, dlatego też warto od początku zawalczyć o jak najwyższą wysokość plonu i jak najlepszą jakość finalnego produktu. Kluczem do indywidualnego sukcesu będzie plon.

Silny system korzeniowy jest fundamentem rozwojowym roślin okopowych.

Do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku może nie wystarczyć klasyczna technologia pestycydowa. Kilka ostatnich lat pokazało nam, jak duże zależeć może od okresowych niedoborów wody i niższych temperatur. Ryzyko ujemnego wpływu tych zjawisk na nasze uprawy możemy zniwelować poprzez odpowiednią pielęgnację systemu korzeniowego.

Różne korzenie = inne pobranie składników

Ziemniaki wytwarzają wiązkowy system korzeniowy. Maksymalna długość korzenia ziemniaka wynosi nieco ponad 60 cm. Przyznać trzeba, że to niewiele. Tym bardziej, że w okresie, kiedy maksymalny wzrost osiąga masa nadziemna, część podziemna osiąga tylko ok. 22 cm. Tak płytki system korzeniowy powoduje, że ziemniaki nie są w stanie w pełni wykorzystać możliwości oferowanych przez stanowisko glebowe. System korzeniowy, znacznie krótszy od chociażby swojego odpowiednika w roślinach zbożowych, nie penetruje gleby głęboko w poszukiwaniu składników pokarmowych i wody, dlatego też wierzchnia warstwa gleby musi być bardzo dobrze zaopatrzona w te elementy.

Głębszym systemem korzeniowym charakteryzuje się burak cukrowy. Jego długość osiąga ok. 100 cm. Roślina ta, dzięki temu, iż znaczna część masy korzeniowej znajduje się w warstwie podornej, potrafi sięgać po składniki pokarmowe i wodę ukryte w nieco głębszych warstwach gleby.

Mocniejszy system korzeniowy lepiej gospodaruje wodą w czasie suszy

system korzeniowy buraka cukrowego

Odpowiednio rozwinięty system korzeniowy buraka, może zredukować negatywne skutki suszy.

Silny system korzeniowy jest fundamentem rozwojowym roślin okopowych. Odpowiednio ukształtowany oraz dobrze zbudowany korzeń pozwala nie tylko na lepsze pobieranie składników odżywczych z gleby, ale również umożliwia zniwelowanie niektórych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Do rangi najważniejszego elementu niesprzyjającego uprawie urasta w ostatnich latach susza. Oczywiście, w uprawie okopowych nie ma żadnego lekarstwa na długotrwały brak opadów deszczu – możemy jednak skutecznie niwelować okresowe niedobory wody poprzez sterowanie rozwojem systemu korzeniowego tych roślin. Największe zapotrzebowanie ziemniaka na wodę występuje od pojawienia się pąków kwiatowych do początku dojrzewania. Okres ten przypada zazwyczaj na czerwiec i lipiec. Na nieszczęście plantatorów często właśnie wtedy mamy do czynienia z suszą glebową. Dobrze zbudowany system korzeniowy może okazać się wówczas kluczowym elementem mającym wpływ na plon, ale również na zwiększenie wartości przechowalniczej oraz lepszą jakość bulw. Musimy mieć na uwadze, że korzeń ziemniaka jest płytki, przez co każdy dodatkowy gram masy korzeniowej będzie zwiększał szansę na lepsze pobranie i magazynowanie składników pokarmowych z warstwy ornej.

Silny system korzeniowy jest fundamentem rozwojowym roślin okopowych.

Spore zapotrzebowanie na wodę, z uwagi na dużą masę korzenia oraz powierzchnię liści, wykazują buraki cukrowe. Dlatego też wymagają one uprawy na glebach bardzo dobrych i dobrych, które zapewnią wysoki poziom pojemności wodnej. Aby w pełni wykorzystać potencjał glebowy należy zapewnić dostęp do składników pokarmowych oraz wody zarówno w warstwie ornej, jak i w warstwach niższych. Ideałem dla buraka cukrowego jest równomierne rozłożenie opadów w czasie całej wegetacji. Rzadko jednak warunki są aż tak sprzyjające, dlatego gospodarkę wodną i pokarmową tej rośliny warto wspomagać. Zarządzanie pobraniem elementów odżywczych odbywa się m.in. poprzez sterowanie rozwojem systemu korzeniowego. Mimo, iż buraki osiągają ponadprzeciętną długość korzenia, to stymulowanie jego rozwoju pozwala na zapewnienie lepszej gospodarki wodnej podczas suszy i częstych krótkotrwałych niedoborów wody.

system korzeniowy ziemniaków

Wpływ kondycji systemu korzeniowego ziemniaków na jakość upraw.

Dobry system korzeniowy może niwelować stres

Susza i niedobory wody zagrażają naszym plantacjom nie tylko w kontekście obniżki plonów. Stres związany z tymi zjawiskami negatywnie odbija się także na jakości uzyskanego produktu. Ziemniaki, z racji niewielkiego systemu korzeniowego i sadzenia często na stanowiskach słabszych, są bardzo narażone na każdy niedobór w gospodarce wodnej. Dlatego też stymulowanie rozwoju korzenia poprawiać będzie penetrację profilu glebowego i lepsze zaopatrzenie w wodę w czasie suszy. Odpowiednie zarządzanie systemem korzeniowym racjonalizuje gospodarowanie wodą i pomaga łatwiej przystosować się roślinie do tzw. stresu wodnego. Stres będący efektem suszy objawia się na ziemniakach m.in.. zahamowaniem wzrostu.

liscie buraków cukrowych

Jeżeli nie zadbamy o prawidłowy rozwój systemu korzeniowego możemy mieć mniej wydajne plony.

Również buraki cukrowe są narażone na stres związany z suszą. Pierwszym widocznym efektem suszy będzie zahamowanie wzrostu i rozwoju liści. Długotrwały brak opadów prowadzi do zanikania turgoru i zasychania zewnętrznych liści. W wyniku suszy miękkie mogą być również korzenie. Stymulacja systemu korzeniowego daje obopólne korzyści – zmniejsza efekty stresu zarówno w części nadziemnej, jak i podziemnej.

Korzeń silny, o dużej masie, jest w stanie zoptymalizować oczekiwane plony. Przede wszystkim gwarantuje lepsze pobranie makro- oraz mikroelementów z profilu glebowego. Dzięki odpowiednio wysokiej masie może sięgać do głębszych warstw. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawożenie układamy względem oczekiwanego plonu. Słabo rozwinięty korzeń nie będzie w stanie pobrać ilości koniecznej dla uzyskania tony ziemniaka lub buraka.

Pamiętać należy również o tym, że w przypadku niższych temperatur, z czym mamy do czynienia w drugiej połowie kwietnia, rośliny o słabszym systemie korzeniowym są zdecydowanie bardziej narażone na „wypadnięcia”.

Jak budować system korzeniowy?

Korzeń silny, o dużej masie, jest w stanie zoptymalizować oczekiwane plony.

Wiemy już, że silny system korzeniowy znacznie zmniejsza naszą zależność od niekorzystnych warunków pogodowych i pozwala na wyższą przewidywalność plonów. W jaki więc sposób możemy zarządzać  rozwojem systemu korzeniowego w roślinach okopowych? Jednym ze sposobów na budowę silnego korzenia może być zastosowanie nawozu o działaniu biostymulującym. Firma Agrii proponuje w tym celu aplikację preparatu Route Absolute. Jest to produkt zawierający cynk w postaci acetatu amonowego oraz makro- i mikroelementy.

Skład Route Absolute:

  • 49 g/l N
  • 48,8 g/l Cu
  • 24,4 g/l Mn
  • 91,5 g/l Zn w formie AAC

Szczególnie ważny dla dobrego ukorzenienia jest cynk. Route Absolute oferuje wysokie , bo aż 7,5%-owe stężenie tego składnika w litrze. Istotny jest fakt, iż cynk występuje tu w postaci acetatu amonowego – jest to substrat syntezy auksyn, a te z kolei są odpowiedzialne za wzrost korzenia. Poprzez poprawę ukorzenienia preparat wzmacnia kondycję upraw. Dawka do zastosowania w ziemniakach wynosi 1,3 l/ha, natomiast w burakach cukrowych 1,6 l/ha. W obu przypadkach wystarczy jeden zabieg.

Roślina W jakiej dawce? Kiedy stosujemy?
Ziemniaki 1,3 l/ha Od fazy 2 liści do pojawienia się bulw
Buraki cukrowe 1,6 l/ha W fazie 4 – 6 liści

W przypadku aplikacji w ziemniaku Route Absolute może być stosowany od fazy 2 liści do momentu pojawienia się bulw, a w buraku cukrowym w fazie 4 – 6 liści. Preparat stosujemy jako roztwór wodny przy ilości wody mieszczącej się w przedziale 80 – 200 l. Co bardzo ważne – produkt ten może być stosowany w mieszaninie zbiornikowej ze środkami ochrony roślin, dzięki czemu rozbudowujemy korzeń przy jednoczesnej aplikacji pestycydu. Oprócz wzmacniania systemu korzeniowego Route działa także jako nawóz dolistny – aplikacja w ziemniakach i burakach cukrowych w zalecanych fazach pozwala więc na równoczesne zasilenie liści roślin.

  • Silny system korzeniowy roślin okopowych pozwala na lepszą gospodarkę wodną w czasie suszy oraz okresowych niedoborów opadów
  • Dobrze zbudowany system korzeniowy pozwala na niwelowanie efektów suszy w postaci stresu – roślina zamiast walczyć o przetrwanie skupia się na budowaniu plonu
  • Rozwinięty korzeń pozwala na uzyskanie stabilnego plonu, dzięki racjonalnej gospodarce wodnej i pokarmowej

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *