Zielony Ład, rolnictwo, dopłaty – wybór, obowiązek czy przywilej?

– Zielony Ład to projekt polityczny, w którym nie ma paragrafów, punktów i podpunktów, bo te zawarte są w Planach Strategicznych – uważa komisarz Wojciechowski. – Zielony Ład w rolnictwie największe wymagania stawia przed krajami Europy Zachodniej, w której jest największa intensyfikacja produkcji rolnej – podkreśla. Krótko mówiąc zielony ład to rolnictwo i dopłaty należne rolnikom za uczestniczenie w nowej strategii.

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 został złożony. Jak poinformował minister rolnictwa w trakcie uzgadniania z Komisją Europejską są zapisy projektu. Podstawą nowej polityki rolnej jest dobrostan zwierząt i ekoschematy. Rolnicy muszą mieć świadomość, że realizacja tych dwóch podstawowych celów jest dobrowolna, lecz stanowią one ok. 30% płatności bezpośrednich.

Komisja Europejska działa

Już od jakiegoś czasu wiemy, że KE wniosła zastrzeżenia do Projektu Planu Strategicznego na lata 2023 – 2027. Sporo uwag dotyczy ekoschematów, działań promujących zielony ład, ekologiczne rolnictwo i dopłaty z nim związane. Unijni urzędnicy zwracają uwagę m.in. na ograniczenie zasięgu poszczególnych działań oraz redukcję dopłat w przypadku większej liczby wniosków. Wskazują na nierówne traktowanie rolników podejmujących takie same działania. Są też wskazówki czysto techniczne do poszczególnych ekoschematów. O uwagach KE dotyczących Planu przeczytacie w materiale: Ekoschematy do poprawy? Co należy zmienić? Sprawdź!

Ekoschematy – stawki na poszczególne działania

Poniżej przypominamy zaproponowane w Planie Strategicznym ekoschematy, z których mogą skorzystać rolnicy przygotowując swoje gospodarstwa do przyszłej polityki rolnej. Wybór nowych działań zmusza do podjęcia właściwych decyzji opartych o kalkulacje kosztów i zysków.

Zielony Ład i rolnictwo – dopłaty

Ekoschematy jak już wspomniano odgrywają tu z pewnością kluczową rolę. Poniżej prezentujemy wykaz ekoschematów i proponowane do nich dopłaty.

 • Obszary z roślinami miododajnymi – 1 198 zł/ha.
 • Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt – 838 zł/ha.
 • Międzyplony ozime/ Wsiewki śródplonowe – 786 zł/ha.
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. 1. Wariant podstawowy 129 zł/ha 2. Wariant z wapnowaniem 649 zł/ha.
 • Zróżnicowana struktura upraw – 339 zł/ha.
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 428 zł/ha.
 • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, tj. w formie aplikacji doglebowej – 291 zł/ha.
 • Uproszczone systemy uprawy – 601 zł/ha.
 • Utrzymanie zadrzewień śródpolnych – 2 494 zł/ha.
 • Utrzymanie systemów rolno-leśnych – 300 zł/ha.
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych – 280 zł/ha.
 • Przeznaczenie 7 % powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne – 85 zł/ha.
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin – 1300 zł/ha.
 • Biologiczna ochrona upraw – 400 zł/ha.
 • Dobrostan zwierząt. Szacowane stawki płatności dla hodowców bydła, świń, drobiu, koni, owiec i kóz – uzależnione od gatunku zwierząt i wariantu. Przykładowo za krowę mleczną – 595 zł a za kurczę brojlera – 0,17 zł.
 • Rolnictwo ekologiczne.

Podsumowując zielony ład, jego wpływ na rolnictwo i dopłaty z nim związane można zauważyć, że nadchodzące zmiany nie są rolnikom obojętne. Trzydzieści procent dopłat przeznaczonych na te działania warte są zachodu. Trudno w tej chwili powiedzieć, jak zakończy się wdrażanie Planu Strategicznego z powodu trwającej w Ukrainie wojny. W ostatnim czasie pojawiają się polityczne inicjatywy dążące do zredukowania np. ilości ekoschematów lub odsunięcia zielonego ładu na spokojniejsze czasy. W przypadku polskiego rolnictwa zmiany dotyczące zmniejszenia jego intensywności wydają się być akceptowalne zważywszy na aktualną sytuację w kraju.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *