Jakie zmiany we wniosku o dopłaty bezpośrednie?

Download PDF

We wtorek rusza nabór wniosków o płatności bezpośrednie. Zapytaliśmy więc Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co zmieniło się w tegorocznym wniosku na dopłaty bezpośrednie w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Na stronie internetowej ARiMR umieszczony został wzór wniosku o przyznanie płatności na rok 2016. Są tam także wszystkie instrukcje i wzory wszystkich koniecznych oświadczeń.

Biuro Prasowe ARiMR

Z danych przedstawionych przez ARiMR wynika, że zmiany we wnioskach o dopłaty bezpośrednie przedstawiają się następująco:

  1. Od roku 2016 jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, wówczas „automatycznie” ubiega się o przyznanie płatności za zazielenienie i płatności dodatkowej. Usunięto zatem odrębne pole wskazujące, że rolnik ubiega się o przyznanie płatności dodatkowej.
  2. Usunięto wnioskowanie o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, gdyż wstąpienie do tego systemu zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego możliwe było tylko na podstawie wniosku złożonego w roku 2015. W roku 2016 rolnik może jedynie wystąpić z systemu dla małych gospodarstw, wypełniając Część IV wniosku lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 30 września 2016 r.
  3. W Części VII wniosku Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania powierzchni gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej, które nie zostaną zgłoszone do płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014–2020), płatności ekologicznej (PROW 2014–2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007–2013), pomocy na zalesianie (PROW 2007–2013) lub premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014–2020), z wyszczególnieniem powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchni gruntów ornych, z podaniem nazwy uprawy i jej powierzchni.
  4. Na wniosku o przyznanie płatności można dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014–2020.
  5. W Części VII wniosku Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych usunięto kolumny, w których rolnik podawał powierzchnię zalesionego gruntu rolnego w ramach PROW 2007–2013. Jeżeli rolnik ubiega się o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007–2013), wówczas zobowiązany jest do wypełnienia dodatkowej Sekcji VIIIa, a w przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014–2020), wówczas do wniosku dołącza wypełnioną dodatkową Sekcję VIIIb.
  6. W przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności ONW, w Części VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych rolnik zobowiązany jest wskazać strefę ONW, w której położone są działki rolne deklarowane do tej płatności.
  7. W Części VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych usunięto kolumny dotyczące powierzchni wycofanych.

Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR umieszczony został wzór wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 informuje nas Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Są tam także wszystkie instrukcje i wzory wszystkich koniecznych oświadczeń.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o