Jakie będą ceny ryb i ich przetworów w 2018 r.?

Download PDF

Ceny ryb i produktów rybnych pozostają na stabilnym poziomie od początku 2018 r. Ich wzrost jest dużo mniejszy niż innych produktów żywnościowych. Czy taka sytuacja będzie mieć nadal miejsce? Ile trzeba zapłacić za poszczególne gatunki ryb i produkty rybne w: hurcie, imporcie, zbycie i detalu?

ceny ryb

Wskaźnik zmian cen detalicznych ryb w porównaniu ze zmianami cen podstawowych artykułów żywnościowych

fot. agroFakt

Ceny ryb i owoców morza w sprzedaży detalicznej w 2018 r. pozostają na stabilnym poziomie w porównaniu do ub. r. Dynamika ich wzrostu w br. jest dużo niższa niż innych produktów żywnościowych m. in. mięsa – mówi dla agroFaktu Krzysztof Hryszko z Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

– Ceny większości gatunków ryb w Polsce od początku roku utrzymują niższy poziom niż przed rokiem. Na wysokich poziomach utrzymują się ceny łososi, co spowodowane jest wysokim popytem na świecie – mówi dla agroFaktu Mariusz Dziwulski, ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

 Stabilnie w detalu

Od stycznia do kwietnia 2018 r. ceny ryb, owoców morza oraz ich przetworów w sprzedaży detalicznej były o 1,2% wyższe niż w analogicznym okresie ub. r. W porównaniu do kwietnia ub. r. ich wzrost wyniósł 1,3% – analizuje K. Hryszko z IERiGŻ PIB.

Ryby wolniej drożeją niż pozostała żywność

ceny detaliczne ryb

Ceny detaliczne wybranych ryb w kwietniu 2018 r.

fot. Ewa Ploplis

Od stycznia do kwietnia 2018 r. produkty rybne były grupą żywności o relatywnie niewielkiej dynamice wzrostu cen. W tym czasie żywność i napoje bezalkoholowych podrożały bowiem przeciętnie o 4,0%. Mięso i przetwory zdrożały o 3,7%. Nabiał i jaja o 8,7%. Ryby potaniały zarówno względem wieprzowiny, której ceny wzrosły o 2,0%, jak i mięsa drobiowego, którego wzrost cen wyniósł o 5,2% oraz wołowiny i cielęciny gdzie nastąpił wzrost o 3,4% – komentuje Hryszko z IERiGŻ.

Wyższe od wzrostu cen detalicznych ryb i ich przetworów było także tempo wzrostu cen wędlin, które podrożały przeciętnie o 4,2%. W ciągu czterech miesięcy br., w porównaniu z analogicznym okresem ub. r., z spośród produktów rybnych najbardziej podrożały mrożone owoce morza o 2,0%, ryby mrożone o 1,9% oraz grupa pozostałych przetworów z ryb i owoców morza o 1,5%. Tempo wzrostu cen ryb świeżych i chłodzonych wyniosło 0,8%. Ryb i owoców morza suszonych, solonych i wędzonych 0,5%. Znacznie tańsze niż przed rokiem, tj.  o 2,4%, były świeże i chłodzone owoce morza  – wynika z analiz IERiGŻ PIB.

Co wpływa na mały wzrost cen?

popyt na ryby w 2018 r.

Krzysztof Hryszko z IERiGŻ PIB

fot. mat. IERiGŻ

Niewielka dynamika wzrostu cen ryb i produktów rybnych w br. jest wynikiem niższych cen zakupu surowców w imporcie – komentuje K. Hryszko z IERiGŻ. Dodaje, że udział importu surowców rybnych w zaopatrzeniu krajowego rynku wynosi ok. 75%. Np. śledzie w imporcie potaniały ok. 40% w stosunku do analogicznego okresu ub. r.

Oczywiście niższe ceny surowca nie mają bezpośredniego przełożenia na ceny detaliczne ryb i ich przetworów. Jednak powodują, że ceny w detalu są stosunkowo stabilne – mówi Hryszko z IERiGŻ.

– Od stycznia do kwietnia połowy ryb na Bałtyku zwiększyły się o 14,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (r/r)), przy 15% spadku połowów dorszy. Przyczyniło się to do spadków cen niektórych gatunków ryb, m.in. śledzi – mówi M. Dziwulski z PKO BP. Dodaje, że indeks cenowy Fish Pool oparty na cenach łososia od stycznia do maja 2018 r. wyniósł średnio 66,2 NOK/kg  tj. 6,9 euro/kg, i był niższy o 1,7% r/r, ale o 10% wyższy niż dwa lata wcześniej. Warto jednak zaznaczyć, że ceny w maju br., po obniżkach na początku roku notowały rekordowe poziomy.

 podaż ryb w 2018 r.

Mariusz Dziwulski, ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych PKO BP.

fot. mat. PKO BP

Ekspert PKO BP wskazuje na szacunki IERiGŻ-PIB, które mówią, że podaż rynkowa ryb w 2018 r. nie zmieni się istotnie w relacji do 2017 r. Utrzymujący się wysoki popyt na świecie wpływał będzie na utrzymanie wysokich cen łososia. Wyższe ceny można będzie notować w przypadku dorszy, co wynikać może z ograniczenia limitów połowowych na głównych akwenach.

Jaki jest popyt na ryby?

Popyt na ryby i owoce morza utrzymuje się na podobnym poziomie z lekką tendencją wzrostową. Z analiz IERiGŻ wynika, że w 2017 r. przeciętne wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły 108,84 zł na osobę. Oznacz to, że były o 0,3% wyższe niż rok wcześniej.

Ceny zbytu ryb i produktów rybnych

Ceny zbytu ryb i produktów rybnych w kwietniu 2018 r.

fot. Ewa Ploplis

W największym stopniu zwiększyły się wydatki na mrożone owoce morza, aż o 71,4% do 1,44 zł/osobę rocznie. Wrosła także konsumpcja pozostałych przetworów i konserw z ryb o 10,3% do poziomu 37,20 zł na osobę – twierdzą eksperci z IERiGŻ.

Wydatki na ryby i owoce morza suszone, wędzone i solone ograniczono o 8,9%, a na ryby świeże i chłodzone o 6,3%. Na każdą z tych grup produktów wydatkowano w 2017 r. średnio po 23,28 zł/osobę. Gospodarstwa domowe, podobnie jak w 2016 r., na zakup ryb mrożonych przeznaczały 22,92 zł/osobę.

Jakie mogą być ceny ryb w handlu zagranicznym?

W pierwszych miesiącach 2018 r. zmiany cen podstawowych dla polskiego rynku gatunków ryb są różnokierunkowe. Ceny łososi norweskich w styczniu i lutym 2018 r. były jeszcze o ok. 15% niższe niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Jednak w marcu i kwietniu br. były już o ok. 5-7% wyższe niż przed rokiem.

Ceny konserw rybnych

Ceny detaliczne konserw rybnych w kwietniu 2018 r.

fot. Ewa Ploplis

Według danych FishPool29, w trzecim i czwartym kwartale 2018 r. średnia cena świeżych łososi może wynieść 6,14 euro/kg. Oznacza to, że  będzie o ok. 8,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Natomiast średnio w 2018 r. wyniesie 6,41 euro/kg wobec 6,52 euro/kg w 2017 r.

Należy oczekiwać wzrostu cen na rynku mintajów i dorszy. Będzie się tak działo pod wpływem ograniczenia kwot połowowych, m.in. dorszy na Morzu Barentsa o 13% oraz rosyjskich połowów mintajów na Morzu Beringa i Morzu Ochockim o 6% – prognozuje K. Hryszko z IERiGŻ.

Ceny importowanych do Polski śledzi w styczniu i lutym 2018 r. były o ok. 30% niższe niż rok wcześniej.

Udział ceny zbytu w cenie detalicznej ryb

Udział ceny zbytu ryb i produktów rybnych w cenie detalicznej w kwietniu 2018 r.

fot. Ewa Ploplis

Na tym poziomie powinny utrzymać się w całym I półroczu 2018 r. Wyższe niż przed rokiem mogą być natomiast ceny makreli, również pod wpływem ograniczenia kwot połowowych – prognozuje K. Hryszko z IERiGŻ.

Jakich cen ryb można się spodziewać w 2018 r.?

Stosunkowo stabilna sytuacja odnośnie cen powinna się utrzymać w 2018 r. W skali roku ceny ryb i owoców morza mogą wzrosnąć o 3-3,5%. W najbliższych miesiącach nie należy spodziewać się dynamicznych ruchów cen tych produktów w detalu. Raczej będziemy mieć do czynienia z powolnym wzrostem cen – prognozuje K. Hryszko z IERiGŻ.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o