Działy specjalne produkcji rolnej a składki KRUS: złóż oświadczenie!

Rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej muszą do końca stycznia, tj. do 31 stycznia 2017 r., złożyć w KRUS-ie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie w celu określenia wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

31 stycznia 2017 r. upływa termin na złożenie oświadczenia w KRUS przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Oświadczenie to dotyczy: rodzaju, rozmiaru prowadzonej działalności i przewidzianego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Musi być złożone wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2017 r.

Zadeklarowana w 2017 r. podstawa wymiaru składki dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wielkość minimalnej składki

Od 1 stycznia 2017 r. najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 180 zł. Składka jest liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru, tj. 9% × 2000 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zadeklarowana w 2017 r. podstawa wymiaru składki dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym) nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2017 r. stanowi kwotę 2000 zł.

Działy specjalne produkcji rolnej a składki KRUS: małżonkowie razem

Jeśli małżonkowie prowadzą wspólnie dział specjalny produkcji rolnej, wtedy opłacają jedną wspólną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

działy specjalne produkcji rolnej a składki KRUS

Jeśli małżeństwo prowadzi dwie różne działalności specjalne (np. żona hoduje króliki, a mąż zajmuje się uprawą pieczarek), muszą wypełnić oświadczenia osobno.

Działy specjalne produkcji rolnej a składki KRUS: małżonkowie osobno

Jeśli każdy z małżonków prowadzi oddzielny dział specjalny produkcji rolnej, wtedy każdy z nich jest zobowiązany do opłacania odrębnej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku podstawą wymiaru składki jest zadeklarowany przez każdego z małżonków odrębny dochód z prowadzonego indywidualnie przez każdego z nich działu specjalnego produkcji rolnej.

Bez decyzji naczelnika

Rolnicy, którzy w 2017 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w tym roku.

działy specjalne produkcji rolnej a składki krus

Jedną z działalności specjalnych jest uprawa w szklarniach ogrzewanych (lub nieogrzewanych) powyżej 25 m2.

Działy specjalne produkcji rolnej:

 • uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2,
 • uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2,
 • uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2,
 • uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej,
 • drób rzeźny – powyżej 100 szt. (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki),
 • drób nieśny powyżej 80 szt. (kury nieśne i mięsne, gęsi, kaczki, indyki w stadzie reprodukcyjnym oraz kury do produkcji jaj konsumpcyjnych),
 • wylęgarnie drobiu (kurczęta, gęsi, kaczki, indyki),
 • zwierzęta futerkowe (lisy i jenoty, norki, tchórze, szynszyle, nutrie oraz króliki powyżej 50 szt. samic stada podstawowego),
 • zwierzęta laboratoryjne (szczury białe, myszy białe),
 • jedwabniki (produkcja kokonów),
 • pasieki powyżej 80 rodzin,
 • uprawy roślin in vitro,
 • hodowla entomofagów,
 • hodowla dżdżownic,
 • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (krowy powyżej 5 szt., cielęta powyżej 10 szt., bydło rzeźne powyżej 10 szt. z wyjątkiem opasów, tuczniki powyżej 50 szt., prosięta i warchlaki powyżej 50 szt., chów i hodowla owiec powyżej 10 szt., tucz owiec powyżej 15 sztuk, konie rzeźne albo hodowlane, hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, hodowla psów rasowych albo kotów rasowych).

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *