Kalkulacja kosztów uprawy owsa wg ODR

W przypadku zbóż nie zawsze o wyborze uprawy decyduje ich popularność czy cena skupu. Warto wziąć pod uwagę nakłady, które trzeba ponieść, aby osiągnąć zadowalające plony. Pokazuje to kalkulacja kosztów uprawy owsa.

Owies – zboże mało wymagające

kalkulacja uprawy owsa

Owies jest dość dobrze odporny na choroby grzybowe, ale niestety wrażliwy na szkodniki.

Do prawidłowego rozwoju tego zboża niezbędne są nawozy zawierające w swoim składzie przede wszystkim azot i potas. To ta cecha sprawia, że owies jest zbożem mało wymagającym. Dodatkową korzyścią wynikającą z uprawy owsa jest jego umiejętność radzenia sobie z zachwaszczeniem pola. Przyspieszona wegetacja uprawy pozwala w znacznym stopniu ograniczyć rozwój chwastów. Czy te właściwości rośliny mają znaczenie przy sporządzaniu kalkulacji? Oczywiście, rolnik ponosi mniejsze nakłady na środki ochrony roślin. Owies jest dość dobrze odporny na choroby grzybowe, ale niestety wrażliwy na szkodniki.

Kalkulacja kosztów uprawy owsa wg Dolnośląskiego ODR

Założenia:

  • klasa bonitacyjna – IIIa, IVa
  • przyjęta średnia cena skupu z czerwca
  • ŚOR dopuszczone do obrotu na terenie Polski
  • sprzęt do uprawy własny
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary cena zł Ilość Plon dt/ha  40
Kwota złotych
A Wartość produkcji     2958,12
  Wartość produktu dt 54,67 40 2186,
  Dopłaty bezpośrednie zł/ha      
1 Materiał siewny       289,91
         
                                                            z zakupu – zaprawiony kg 193,27 1,50 289,91
2 Nawożenie mineralne:       568,35
                                                           Polifoska 6:20:30 dt 148,26 2,00 296,52
                                                           saletra amonowa 34% dt 115,92 2,00 231,84
                                                           OSD MIKRO kg 13,3 3,00 39,99
3 Ochrona roślin       101,94
  Chwastox Turbo 340 SL l 33,52 2 67,04
  Ammo Super 100 EW l 128,81 0,1 12,88
  Stabilan 750 SL l 14,68 1,5 22,02
B Koszty bezpośrednie     960,20
C Nadwyżka bezpośrednia (A-B)     1997,92
1 Usługi:       400,00
  kombajnowanie zł/ha 400,00 1 400,00
2 Inne:       423,72
  paliwo 4,95 80 396,00
                                                oleje i smary 7% kosztu paliwa     27,72
3 Pozostałe koszty pośrednie bez amortyzacji maszyn i urządzeń i KCZ       463,09
Koszty pośrednie     1286,81
E Ogółem koszty na 1 ha     2247,01
F Dochód z działalności z dopłatami     711,11
G Dochód z działalności bez dopłat     -60,21
H Koszt produkcji 1 dt (bez wyceny pracy własnej)     56,18

Uwagi:

  • każde gospodarstwo płaci podatek rolny, który 2018 roku wynosi 131,23 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,
  • wyliczenie zawiera dopłatę JPO i zazielenienie, ponadto przy powierzchni 3-30 ha UR przysługuje płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha,
  • dochód będzie wyższy jeżeli rolnik skorzysta ze zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze 1 zł/litr.

Kalkulacja kosztów uprawy owsa wg Opolskiego ODR

Lp. Produkt Owies
Wyszczególnienie wartość zł % udział kosztów wartość zł % udział kosztów wartość zł % udział kosztów
P Plon (dt) 30,00   40,00   55,00  
Cz Cena zbytu 1 dt 60,00   60,00   60,00  
A Wartość produkcji (P*Cz) 1800,00   2400,00   3300,00  
1 Materiał siewny 294,40 13,4% 294,40 11,0% 294,40 9,6%
2 Nawozy 349,60 16,0% 627,00 23,4% 836,00 27,3%
  N 40,80   75,00   100,00  
  P 40,80   72,00   96,00  
  K 40,80   72,00   96,00  
3 Środki ochrony roślin 51,00 2,3% 73,08 2,7% 73,08 2,4%
4 Inne koszty specjalistyczne 39,00 1,8% 50,70 1,9% 58,50 1,9%
B Koszty bezpośrednie (1+2+3+4) 734,00 33,5% 1045,18 38,9% 1261,98 41,2%
C Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat (A-B) 1066,00   1354,82   2038,02  
1 Koszty pracy maszyn własnych 813,38 37,2% 860,62 32,1% 932,05 30,4%
2 Koszty usług rolniczych 350,00 16,0% 455,00 17,0% 525,00 17,1%
3 Podatki i ubezpieczenia 218,58 10,0% 218,58 8,1% 218,58 7,1%
4 Pozostałe koszty 73,40 3,4% 104,52 3,9% 126,20 4,1%
D Koszty pośrednie (1+2+3+4) 1455,37 66,5% 1368,73 61,1% 1801,84 58,8%
E Koszty całkowite (B+D) 2189,37   2683,91   3063,82  
F Koszt produkcji 1 dt (E/P) 72,98   67,10   55,71  
G Dochód rolniczy netto bez dopłat (A-E) -389,37   -283,91   236,18  
1 Dopłaty bezpośrednie 948,34   948,34   948,34  
H Dochód rolniczy całkowity (G+1) 558,97   664,43   1184,52  
I Wskaźnik opłacalnosci bez dopłat 82,22%   89,42%   107,71%  
J Wskaźnik opłacalności z dopłatami 125,53%   124,76%   138,66%  

Dlaczego owies?

Owies można uprawiać na wszystkich rodzajach gleb z wyjątkiem bardzo lekkich i suchych piasków. Roślina ma zdolność pobierania składników pokarmowych, które nie są dostępne dla innych upraw. Pod tym względem przewyższa nawet żyto. Owies jest również mało wrażliwy na silne zakwaszenie gleb, co jest kolejną zachętą do jego uprawy. Koszty z nią związane są niższe niż pozostałych zbóż, dzięki czemu tańsze jest nawożenie i ochrona przed chorobami. Warto też wspomnieć, że jest to zboże poszukiwane przez zachodnich importerów.

Kalkulacja kosztów uprawy owsa wg Mazowieckiego ODR

   Wariant I  Wariant II
Wyszczególnienie Jedn. ilość  cena j. wartość ilość cena j. wartość
Razem wartość produkcji    zł 2360,00  zł 2950,00
Produkcja główna: ziarno dt 40,00 59,00 2360,00 50,00 59,00 2950,00
Razem koszty bezpośrednie     zł 1097,15   zł 1301,45
1. Razem materiał siewny     zł 340,20   zł 378,00
z zakupu  dt  1,80  189,00  340,20  2,00  189,00  378,00
2. Razem nawożenie   624,15 783,05
N kg  65,00  3,43  222,95  85,00  3,43  291,55
P kg 50,00 3,91  195,50 70,00 3,91  273,70
K kg  85,00 2,42  205,70 90,00 2,42 217,80
3. Razem środki ochrony roślin   94,80 94,80
Baytan Trio 180 FS – zaprawa  l      0,00      0,00
Chwastox Trio 540 SL  l  1,50  44,00  66,00  1,50  44,00  66,00
Fastac 100 EC  l 0,15 192,00 28,80  0,15 192,00  28,80
4. Razem koszty specjalistyczne   38,00 45,60
A. Specjalistyczne wydatki  zł      38,00      45,60
Sznurek  szt. 1,00 38,00 38,00 1,20 38,00 45,60
5, Razem inne koszty       0,00     0,00
Koszt bezpośredni produkcji 1 dt  zł     27,43     26,03
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat  zł     1262,85     1648,65
Razem koszty pośrednie   1528,84 1675,03
Koszty ogólnogospodarcze – 10% k. bezpośr.  zł      109,72      130,15
Ciągnik własny  cnh  12,00  75,76  909,12  13,00  75,76  984,88
Prasa do słomy – usługa  h 0,90  200,00  180,00 1,00  200,00  200,00
Kombajn zbożowy – usługa  h  1,10 300,00 330,00  1,20 300,00 360,00
Razem koszty ogółem   2625,99 2976,48
Koszt produkcji 1 dt  zł     65,65     59,53
Dochód z działalności bez dopłat  zł     -265,99     -26,47
Dopłaty do produkcji  zł     1126,79     1126,79
Dochód z działalności  zł     860,81     1100,32
Wskaźnik opłacalności  %     132,78%     136,97%

Uwagi do obliczeń

Cena zakupionego materiału siewnego – luty 2018 r. Cena ziarna dotyczy średniej ceny w województwie mazowieckim na podstawie notowań w okresie 11-18 maja 2018 r. prowadzonych przez MRiRW w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej. Dopłaty do produkcji obejmują płatności bezpośrednie, dopłatę do paliwa rolniczego oraz w wariantach II i III dopłaty do materiału siewnego. Stawki płatności bezpośrednich i dopłat do materiału siewnego za 2017 r. (JPO – 461,55 zł/ha, płatność za zazielenienie 309,77 zł/ha, płatność dodatkowa 177,02 zł/ha, dopłaty do materiału siewnego 92,45 zł/ha). Dopłata do paliwa – 86 zł/ha.

Opłacalność uprawy owsa, jak widać, zależy od wielu czynników. Za uprawą przemawiają niewątpliwie jego wysoka odporność na choroby i zachwaszczenie oraz stosunkowo tania uprawa. Nie bez znaczenia jest również popyt za granicą na zboże wysokiej jakości . Jednak takie czynniki, jak wielkość upraw czy odpowiednia pogoda także decydują o tym, czy kalkulacja kosztów uprawy owsa przyniesie spodziewane efekty.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *