Łatwiej wyciąć niechciane drzewa

Nie jest już wymagane zezwolenie na usunięcie krzewów z ogrodów przydomowych – to jedno z szeregu ułatwień wprowadzonych po zmianach w ustawie o samorządzie gminnym, którą uchwalono w połowie minionego roku. Również przepisy dotyczące wycięcia drzewa uległy zmianie.

– Główny Konserwator Przyrody poinformował nas o obowiązujących zmianach w prawie związanych z wycinką drzew – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. – To takie zmiany, na które czeka wiele osób, nie tylko na terenach wiejskich. Przestrzegam jednak, że nie oznacza to, że wszystkie drzewa, które rosną w niewygodnym miejscu, można wyciąć.

Jak poinformował KRIR Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Główny Konserwator Przyrody, ułatwienia wprowadzone przy usuwaniu drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach są wprowadzone dzięki zmianom do ustawy o samorządzie gminnym 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 1045).

W obecnym porządku prawnym zarządzanie zielenią poprzez wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów jest we właściwości samorządów.

Andrzej Szweda-Lewandowski, Główny Konserwator Przyrody

Część zmian przedstawia się następująco:

  • obecnie nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie krzewów z ogrodów przydomowych – mówi o tym art. 83f ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (w skrócie: uop);
  • drzewa lub krzewy przełamane lub przewrócone podczas burz itp. mogą być usuwane przez wskazane w przepisie służby, straż pożarną, jednostki oczyszczania gminy, jak również przez osoby prywatne po przeprowadzeniu oględzin przez urzędnika gminy (art. 83f ust. 1 pkt 14 uop). Taka procedura jest niezbędna w celu weryfikacji, czy rzeczywiście doszło do wyłamania lub przewrócenia się drzewa lub krzewu;
  • w przypadku drzew lub krzewów zagrażających życiu lub zdrowiu w sposób nagły, mogą one być usuwane przez powołane do tego służby, straż pożarną, wojsko, służbę medyczną (art. 83f ust. 1 pkt 13 uop). Jeżeli z różnych względów te podmioty nie mogą podjąć działań oraz nie ma czasu na uzyskanie zezwolenia, wówczas również osoby prywatne mogą usunąć drzewa lub krzewy w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności (art. 89 ust. 7 uop).

– W obecnym porządku prawnym zarządzanie zielenią poprzez wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów jest we właściwości samorządów – wyjaśnia Andrzej Szweda-Lewandowski, Główny Konserwator Przyrody. – W ten sposób samorządy kształtują lokalną gospodarkę przestrzenną.

Należy także dodać, że wszystkie osoby fizyczne, które usuwają drzewa i krzewy na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, jak również wszystkie podmioty usuwające drzewa lub krzewy obumarłe bądź nierokujące szans na przeżycie (art. 86 ust. 1 pkt 2 i 10 uop), nie ponoszą opłat za ich usunięcie.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *