Mama 4 Plus z KRUS

Download PDF

Program Mama 4 Plus skierowany jest do kobiet mających co najmniej czworo dzieci, które były skupione na opiece nad nimi i nigdy nie pracowały.  Sprawdzamy, jak i gdzie można ubiegać się o świadczenie Mama 4 Plus z KRUS!

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające z Programu Mama 4 Plus jest przyznawane osobom, które nie podjęły lub porzuciły działalność zarobkową (w tym rolniczą) ze względu na opiekę i wychowywanie dzieci. Komu przysługuje matczyna emerytura?

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

mama 4 plus z krus

Program Mama 4 Plus jest skierowany do kobiet, które nie podjęły działalności zarobkowej ze względu na opiekę nad 4 dzieci

fot. Pixabay

Przede wszystkim świadczenie przysługuje kobietom-matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Ale może starać się o nie również ojciec dzieci, w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci. Pieniądze będą wypłacane matkom po ukończeniu 60 lat, ojcom – 65 lat.

KRUS zaznacza, że świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Jest ono przyznawane wyłącznie, gdy matka/ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania albo ma prawo do emerytury/renty niższej niż wysokość najniższej emerytury.

Mama 4 Plus z KRUS

Świadczenie może być przyznane przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Odbywa się to na wniosek matki/ojca dzieci po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, majątkowej i materialnej osoby ubiegającej się.

Świadczenie może przyznać Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tylko jeżeli matka lub ojciec dzieci, legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, chyba że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje KRUS.

Dokumenty do załączenia

Nabór wniosków rozpoczął się 1 marca 2019 roku. Można je składać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Oprócz wniosku należy również złożyć oświadczenie o swojej sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej. Należy w nim potwierdzić m.in. czy prowadzi się działalność zarobkową, posiada gospodarstwo rolne, pozostaje się zatrudnionym. Do wniosku dołączyć trzeba również akty urodzenia dzieci oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

mama 4 plus z krus

Świadczenie Mama 4 Plus z KRUS może być przyznane przez Prezesa KRUS

fot. KRUS

Wysokość najniższej emerytury

Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, czyli 1.100,00 zł. Osoba, której przyznane zostaną środki z Programu Mama 4 Plus ma obowiązek informować o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość. Chodzi m.in. o nabycie gospodarstwa rolnego, podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym za granicą), czy też uzyskania prawa do emerytury.

Wprowadzone przepisy dają możliwość osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek – do osiągnięcia 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Ubezpieczenie to jest dobrowolne  – podaje KRUS.

Źródło: KRUS

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o