Nowy Zielony Ład to wyzwanie dla producentów rzepaku. Dowiedz się więcej!

Założenia wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu stanowią wyzwanie dla producentów rolnych w tym również rzepaku. Swoje rekomendacje w tym zakresie przedstawiło IOR- PIB w specjalnej ekspertyzie. Naukowcy podkreślają, że Nowy Zielony Ład i jego strategie można zrealizować tylko z odpowiednim wsparciem pochodzącym ze WPR 2021-2027.

Najnowszą ekspertyzę IOR-PIB odnoszącą się Zielonego Ładu opublikowało Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Nowe unijne rozwiązania są dla rolników trudnym wyzwaniem. Dlatego też Instytut Ochrony Roślin przedstawiło własne rekomendacje w odniesieniu do strategii ,,Od pola do stołu” i strategii ,,Na rzecz bioróżnorodności.”

Nowy Zielony Ład – zmniejszenie ŚOR i wybór odmian odpornych

Na początku ekspertyzy ,,Zwiększenie efektywności integrowanej ochrony rzepaku ozimego zgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu” autorzy przypomnieli, że rzepak ozimy należy do najważniejszej rośliny oleistej w Polsce. Powierzchnia zasiewów wynosi prawie 1 mln ha. Pojawiły się jednak nowe warunki, które producenci muszą spełnić w uprawie rzepaku.

Pierwsza z nich związana jest z wprowadzonym obowiązkiem stosowania integrowanej ochrony roślin. W wyniku tego ograniczono stosowanie w uprawie rzepaku środków ochrony roślin z 1,97 kg/ha substancji czynnych do poziomu 1,74 kg/ha.

Nowe wymagania dla producentów rzepaku wynikają również z dwóch unijnych strategii – ,,Od pola do stołu” a także ,,Na rzecz bioróżnorodności”. Zakładają one obniżenie stosowania środków ochrony roślin o 50 proc. w ciągu 10 lat.

Nowy Zielony Ład i wprowadzane ograniczenia wpłyną na przyszłość uprawy rzepaku w Polsce. W głównej mierze koncentrować się ona będzie na nowych odmianach odpornych i tolerancyjnych na patogeny.


Sprawdź również – aktualne, unijne informacje o Europejskim Zielonym Ładzie


Europejski Zielony Ład – wyzwania i skutki dla producentów

Jak podkreślono w ekspertyzie strategie KE są ambitne. Aczkolwiek warto podkreślić, że wprowadzenie tych ograniczeń będzie wymagało przeznaczenia dodatkowych środków finansowych z budżetu WPR 2021 – 2027.

Spowoduje to wzrost kosztów produkcji co z kolei wpłynie na ceny żywności, jeżeli do producentów nie trafi dodatkowa pomoc finansowa.

Wspomniano o tym w opracowaniu:- W związku z wycofaniem niektórych substancji czynnych ś.o.r. lub sposobów ochrony (zaprawy nasienne) wzrosną nakłady pracy w związku z większą ilością wykonywanych zabiegów, niejednokrotnie wskutek ich bardzo krótkiego działania.

Autorzy ekspertyzy zwracają również uwagę na to, że Nowy Zielony Ład i strategia ,,Od pola do stołu” bez wsparcia finansowego w ramach WPR 2021-2027 – nie będzie mogła być zrealizowana i może stać się kolejną utopią Unii Europejskiej, również w zakresie integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego.

Nowy Zielony Ład – wnioski i rekomendacje

Specjaliści z IOR – PIB wskazują, że konieczne jest poszerzenie zakresu stosowania bioregulatorów i biostymulatorów, a także adiuwantów. Jednocześnie wprowadzając również uproszczony tryb rejestracji preparatów. Ponadto, autorzy opracowania przekonują, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia w Krajowym Rejestrze COBORU liczby odmian rzepaku odpornych i tolerancyjnych na agrofagi.

Odnosząc się do strategii ,,Na rzecz bioróżnorodności” specjaliści z IOR- PIB proponują zachowanie lub wprowadzenie do krajobrazu elementów takich jak: oczka wodne, miedze, czy zadrzewienia śródpolne. Ich celem jest stworzenie odpowiednich warunków bytowych dla organizmów pożytecznych w środowisku.

Czytaj również: Zielony Ład dla rolników pod znakiem ekologii i dobrostanu

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Ciągniki rolniczeZobacz Wypełnij ankietę!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *