Odmowa przyjęcia mandatu – wkrótce możemy stracić to prawo!

Odmowa przyjęcia mandatu – wkrótce możesz stracić to prawo! Jeśli dostaniesz mandat będziesz musiał z automatu zapłacić grzywnę. Projekt PiS przewidujący takie zmiany trafił do Sejmu. Czy dotyczy to również rolników? Tak! Zdarza się, że gospodarze są karani za różne wykroczenia m.in. udział w strajkach. 

Udział w strajkach pokazał, że rolnicy byli nagminnie karani mandatami za różne wykroczenia m.in. za techniczne uchybienia jak niesprawne światła, używanie tzw. koguta. Wszystko po to, aby zniechęcić ich do masowych protestów. Czy planowana zmiana w kodeksie postępowania może być skutecznym narzędziem przeciwko rolnikom? Odmowa przyjęcia mandatu – czy już wkrótce stracimy takie prawo?  

8 stycznia do Sejmu wpłynął projekt zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zakłada zniesienie prawa do odmowy przyjęcia mandatu, czyli uchylenie art. 97 § 2 który mówi, że sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Jak będzie wyglądało postępowanie jeśli ta zmiana weszłaby w życie?

Mandat – zawsze odebrany

Policjant oraz inne organy takie jak np. Inspekcja Weterynaryjna czy Powiatowa Inspekcja Pracy będzie mogła nałożyć mandat, a obywatel formalnie nie będzie mógł odmówić jego przyjęcia. Jeśli i tak odmówi funkcjonariusz sporządzi na mandacie odpowiednią wzmiankę na ten temat. To wystarczy do uznania, iż mandat został odebrany.

odmowa przyjęcia mandatu

Odmowa przyjęcia mandatu – dziś mamy takie prawo. Do Sejmu trafił jednak kontrowersyjny projekt PiS, które chce nam je odebrać!

fot. AgroFakt

Grzywnę trzeba będzie zapłacić nawet jeśli ktoś zdecyduje się złożyć odwołanie do sądu. Jest na to tylko 7 dni. Tylko uwaga. Następuje tu odwrócenie dotychczasowej zasady domniemania niewinności.

Domniemanie niewinności – to już fikcja

Do tej pory była to koronna zasada w postępowaniu karnym. W chwili wejścia w życie tej zmiany to obywatel będzie musiał udowodnić swoją niewinność. Dopóki tego skutecznie nie zrobi przed sądem – jest winny. Już od momentu nałożenia mandatu.

W chwili złożenia odwołania projekt przewiduje kolejną pułapkę. Obowiązek zgłoszenia wszystkich dowodów w odwołaniu. Później już nie będzie takiej możliwości. Czyli praktycznie jest tylko 7 dni od nałożenia mandatu na zebranie dowodów.

Zmiana w kodeksie postępowania – wszystkie dowody w odwołaniu

Odmowa przyjęcia mandatu będzie niemożliwa!  Jak autorzy projektu uzasadniają pomysł Jak wynika z uzasadnienia – „Nadto odwołanie powinno wskazywać wszystkie znane skarżącemu dowody na poparcie swych twierdzeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania tych dowodów w dalszym postępowaniu. Ukarany nie może w postępowaniu sądowym powoływać innych dowodów, niż wskazane w odwołaniu, chyba że dowód nie był mu znany w chwili wniesienia odwołania.”

Uwaga! Zmiana w kodeksie postępowania może być niekorzystna

Jak trafi się przed sąd – kolejna niespodzianka. Sąd może rozstrzygnąć również na niekorzyść ukaranego. Wynika to z treści dodanego zgodnie z projektem art. 99a § 6 – Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu odwołania może orzec na niekorzyść ukaranego.

Jak pomysłodawcy uzasadniają projekt? – „ Jak wskazuje praktyka, przeważająca większość spraw o wykroczenia wnoszonych do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu przez sprawcę kończy się wydaniem prawomocnego wyroku skazującego. Poza tym odmowa przyjęcia mandatu przez sprawcę niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany, a w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia w sprawie o wykroczenie.”- czytamy w uzasadnieniu.

Odmowa przyjęcia mandatu – stracimy takie prawo?

Takie zasady jak prawo do sądu, domniemanie niewinności, zakaz rozstrzygania na niekorzyść przekreśla się jednym ruchem ponieważ w ocenie autorów projektu obywatel jest impulsywny i nie myśli.

Trudno nie zauważyć, że próba wprowadzenia tak daleko idących i tak niekorzystnych zmian ma na celu zastraszenie i zniechęcenie do licznych protestów, które przetoczyły się przez Polskę w ostatnich miesiącach. Dotyczy to także rolników, którzy występują w obronie swoich podstawowych praw w tym przede wszystkim prawa do przetrwania.

Zdarza się również, że rolnicy są karani mandatami np. za zabrudzenie drogi czy też pracę późnym wieczorem. Co w takiej sytuacji? O tym przeczytacie w kolejnym naszym artykule!

Link do projektu: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zanieczyszczenie drogi – czy rolnikowi grozi mandat? CZYTAJ WIĘCEJ

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.8 / 5. Liczba głosów 14

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *