Ograniczenia tonażowe na drogach, spory problem rolników
fot. Andrzej Gajkowski

Co ma zrobić rolnik, aby nie obowiązywały go ograniczenia tonażowe na drogach? W jaki sposób sam gospodarz może się postarać o takie ułatwienie? Okazuje się, że to nie jest wcale takie trudne! Na te pytania odpowiada na Waszą prośbę radca prawny.

Ograniczenia tonażowe na drogach

Do naszej redakcji dociera coraz więcej sygnałów, o tym, że ograniczenia tonażowe na drogach są dla rolników ogromnym problemem. Nieraz dochodzi nawet do tego, że farmerzy nie mogą dostać się ze sprzętem rolniczym na własne pola! Rozwiązaniem tego problemu może być postawienie na drodze znaku drogowego wyłączającego dany zakaz dla pojazdów rolnictwa.

Porady prawnej portalowi agrofakt udziela Bożena Wawrzynowska, radca prawny.

ograniczenia tonażowe na drogach

Rolnicy, którzy nie chcą, aby ich obowiązywały ograniczenia tonażowe na drodze muszą złożyć odpowiedni wniosek do zarządcy danej drogi.

Aby doprowadzić do postawienia znaku drogowego który wyłącza dany zakaz dla pojazdów rolników należy złożyć wniosek do zarządcy danej drogi.

Zarządcy dróg, czyli kto?

Zarządcami dróg, czyli organami odpowiadającymi za planowanie, budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg, są: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla dróg krajowych, zarząd województwa – dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu – dla dróg powiatowych, wójt (burmistrz, prezydent miasta) – dla dróg gminnych. Dzieje się tak bowiem za zarządzanie ruchem na drogach krajowych odpowiada Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, a na drogach wojewódzkich – marszałek województwa.

Starosta czy marszałek województwa?

Starosta odpowiada natomiast za zarządzanie na drogach powiatowych i gminnych, a prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może powierzyć zadania związane z ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa. Za ruch na drogach wewnętrznych odpowiadają zarządzający nimi.

Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę jego organizacji ze względu na ważny interes społeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego, w tym też ustawienia na drodze konkretnego znaku drogowego.

Przeczytaj  o tym, jakim problemem okazały się ograniczenia tonażowe dla gospodarza z Dolnego Śląska!

Substancje czynne wycofywane – ubywa środków ochrony roślin

Wycofywanie przez Komisję Europejską dużej ilości substancji czynnych może powodować wiele negatywnych skutków. Jakich?

18 lutego 2019

Pomoc suszowa. ARiMR wznowiła wypłaty

Skala strat wyrządzonych przez suszę okazała się tak duża, że w listopadzie 2018 roku Polska wyczerpała pulę pieniędzy pomocy de minimis!

11 lutego 2019

(Nie) Porozumienie rolnicze

Kiedy organizacje rolnicze zaczną wreszcie wspólnie pracować dla dobra rolników?

23 lutego 2019