Pomoc dla producentów mleka: czy warto liczyć na wsparcie UE?

Download PDF

Mimo że skup mleka w Polsce w styczniu był wyższy, a cena skupu mleka w 2017 w relacji rok do roku była wyższa o ok. 20%, z powodu wyznaczonych kierunków polityki Unii Europejskiej sytuacja na rynku mleka nie jest obiecująca… Co mają więc począć producenci mleka?

Ceny skupu mleka

Według GUS cena skupu mleka w styczniu 2017 r. wyniosła 132,03 zł/1 hl i była wyższa o 18,1% niż w styczniu 2016 r. i o  2,9% niższa niż w grudniu 2016 r.

 

ceny mleka w styczniu 2017

Najwyższe ceny w styczniu 2017 r. wg województw: podlaskie: 136,93 zł/hl; dolnośląskie: 136,42 zł/hl; warmińsko-mazurskie: 136,05 zł/hl. Z kolei najniższe ceny w styczniu 2017 r. wg województw: łódzkie: 121,43 zł/hl; podkarpackie: 124,04 zł/hl; świętokrzyskie: 126,55 zł/hl.

 

Czy obecne ceny skupu mleka są optymalne?

Cena dla rolnika nigdy nie jest optymalna. Cena mleka zależy od wahań cen produktów mleczarskich. My jako mleczarnia płacimy tyle, na ile nas stać – odpowiada Kierownik Działu Skupu mleczarni w woj. podlaskim.Zapowiada się, że lepiej nie będzie. Ceny w styczniu, lutym i marcu były takie same. Z góry nie można zakładać, jak będzie w przyszłości, ale sądzę, że ceny mleka pójdą w dół.

Wydaje się, że Unia planuje podjąć działania w ramach pomocy dla producentów mleka w opowiedzi na opinie takie jak ta… ale o tym ciut niżej. 

pomoc dla producentów mleka wpłynie na ceny

Jeśli hodowca zdecyduje się na zmianę profilu produkcji z mlecznego na mięsny i skorzystanie ze wsparcia UE, będzie musiał całkowicie zaprzestać sprzedaży mleka podmiotom skupującym.

Wzrost skupu mleka

W Raporcie PFHBiPM czytamy, że w Polsce skup mleka w styczniu 2017 r. wyniósł 921,6 mln l i wzrósł o 3,4% w porównaniu z grudniem, a w porównaniu do z rokiem 2015 r. wzrósł o 2,1%. Natomiast w całej Unii Europejskiej tylko w grudniu 2016 r. skupiono 11 754 480 tys. l mleka, czyli o 2,9% mniej niż rok wcześniej.

5 największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska) skupiło w opisywanym miesiącu w sumie 7 137 000 tys. l mleka, czyli 64,2% mleka ogółem skupionego w UE. Niestety polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku ograniczenia tego typu produkcji (z tego też względu możliwe będą różne formy pomocy dla producentów mleka).

Tab. 1. Skup na rynku mleka w styczniu 2017 r. (w tys. l) [Żródło: PFHP]
Wyszczególnienie wg siedziby producentaSkup
Polska921 634
woj. dolnośląskie4216
woj. kujawsko-pomorskie46 348
woj. lubelskie59 972
woj. lubuskie14 566
woj. łódzkie81 681
woj. małopolskie11 484
woj. mazowieckie161 888
woj. opolskie18 282
woj. podkarpackie3844
woj. podlaskie317 236
woj. pomorskie12 821
woj. śląskie13 704
woj. świętokrzyskie26 097
woj. warmińsko-mazurskie22 078
woj. wielkopolskie122 369
woj. zachodniopomorskie5048

Jak więc widać z powyższej tabeli, zagłębiem mleka w Polsce wciąż jest woj. podlaskie. Drugie miejsce w skupie mleka wg siedziby producenta zajęło woj. mazowieckie, a trzecie miejsce woj. wielkopolskie. Ostatnie miejsce zajęło woj. podkarpackie.

Pomoc w przejściu producentów mleka na produkcję bydła mięsnego

Większe gospodarstwa są wykluczone z pomocy, ponieważ wsparcie opłacalności produkcji mleka w oparciu tylko o ten kierunek pomocy, jak twierdzi MRiRW, nie jest możliwe.

Według rozporządzenia pomoc finansowa ma zostać przyznana producentowi mleka w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub buhaja czystorasowego rasy mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście na produkcję bydła mięsnego. Ponadto o pomoc mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej spełniający określone wymagania.

Pomoc została uruchomiona przez Komisję Europejską w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych. Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE środki w całkowitej kwocie 350 mln euro, w tym Polsce 22,67 mln euro (ok. 98,69 mln zł). [FAMMU/FAPA na podstawie MRiRW]

Którzy producenci mogą otrzymać pomoc?

Jak podaje w uzasadnieniu MRiRW, wsparcie skierowane jest do tych gospodarstw, gdzie produkcja mleka jest nieopłacalna i do gospodarstw małych, bo próg kwalifikowalności wynosi tylko 30 krów. Celem jest zmiana profilu produkcji, która z jednej strony powinna obniżyć koszty produkcji, a z drugiej podaż mleka z gospodarstw mniej konkurencyjnych na rynku, nieodpornych na zmiany cen. Gospodarstwa te powinny prowadzić chów bydła mięsnego w swojej skali. Ma to się odbywać w oparciu o posiadane zasoby ziemi i budynki gospodarskie.

pomoc jest przeznaczona tylko dla małych gospodarstw

Wsparcie skierowane jest do tych gospodarstw, gdzie produkcja mleka jest nieopłacalna i do gospodarstw małych, bo górny próg kwalifikowalności wynosi tylko 30 krów.

Większe gospodarstwa są wykluczone z pomocy, ponieważ wsparcie opłacalności produkcji mleka w oparciu tylko o ten kierunek pomocy, jak twierdzi MRiRW, nie jest możliwe.

Dofinansowanie zakupu

Oferowana jest pomoc dla producentów mleka do zakupu 20 jałówek (w wieku powyżej 6 miesięcy do nie mniej niż 36 miesięcy) i 1 buhaja w wieku nie więcej niż 13 miesięcy. Jest to refundacja części kosztów ich zakupu. Możliwa jest 60% zaliczka. Pomoc zostanie wypłacona w terminie do dnia 15 lipca 2017 r. po złożeniu wniosku o płatność wraz właściwymi dokumentami. Kwota pomocy jest uzależniona od wieku jałówki (od 6 miesięcy do 18 miesięcy) od 1000 do 2500 zł. Za zakup buhaja natomiast przypadać będzie 4000 zł.

pomoc dla hodowców bydła

Przy zakupie buhaja rasy mięsnej pomoc dla hodowcy ma wynosić 4000 zł.

Obowiązki producenta mleka

Obowiązkiem nowego producenta bydła będzie utrzymanie jałówek lub buhaja w czasie nie krótszym niż 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o wypłacie pomocy. Będzie musiał też zaprzestać sprzedaży mleka do skupu w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o wypłacie pomocy. Wznowienie produkcji może nastąpić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 r.

Pomoc dla producentów mleka: jakie są opinie społeczne?

Rozporządzenie w sprawie realizacji pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych zostało również poddane konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym. W komentarzach do projektowanego rozporządzenia zgłaszana była konieczność naniesienia poprawek do rozporządzenia. Oto one:

Rynek na pewno zareaguje na rozporządzenie obniżką ceny. Co w tej sytuacji powinni zrobić?

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

– Rekompensaty nie powinny być obciążone żadnymi warunkami. Niektórzy hodowcy mieli rozwojowe plany, rozpoczęli budowę chlewni, zaciągnęli kredyty. Rynek na pewno zareaguje na rozporządzenie obniżką ceny. Co w tej sytuacji powinni zrobić? – twierdzi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Nie do przyjęcia jest warunek zaprzestania całkowitej sprzedaży mleka podmiotom skupującym – pisze Jacek Staciwa, prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

– Pomoc powinna dotyczyć ras mięsnych i ras dwukierunkowych. W UE programy wspierające pogłowie krów mięsnych uwzględniają rasy dwukierunkowe, np. Simental czy Fleckvich  dodaje Mieczysław Klupczyński, zastępcaa dyrektora PFPBiPM.

pomoc dla producentów mleka nie zakłada hodowli ras dwukierunkowych

Zdaniem rolników pomoc powinna dotyczyć ras mięsnych i ras dwukierunkowych, takich jak np. Simental. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: farmero015)

– Stworzenie stada od podstaw wsparcie finansowe powinno obejmować zakup buhaja przy 10 szt. jałówek. Zakup samych jałówek bez buhaja wymusza hodowców do stosowania sztucznej inseminacji, co jest kłopotliwe, a zakup 20 jałowek niejednokrotnie przewyższy ich możliwości finansowe – pisze rolnik z woj. podlaskiego.

Pomoc dla producentów mleka ogranicza się jedynie do tworzenia kolejnych stad hodowlanych produkujących odsadki, a pomija zupełnie możliwość wykorzystania potencjału poprawy jakości produkowanej w Polsce wołowiny. Nie uwzględnia się faktu, iż niektóre gospodarstwa nie mają możliwości na przekształcenie w stada podstawowe (krowy + cielęta), a jedynie mogą zajmować się odbiorem i tuczem odsadek ze stad istniejących i nowo tworzonych – komentuje Podlaska Izba Rolnicza.

 

Podobne w temacie: Hodowla opasu szansą dla mniejszych gospodarstw

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o