Porada prawna: Rolnik a podatek dochodowy

Porada prawna: Rolnik a podatek dochodowy

Kiedy rolnicy muszą zapłacić podatek dochodowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnicy uzyskujący przychody z działalności rolniczej i gospodarki leśnej nie płacą podatku dochodowego. Co mają zrobić gospodarze, których dochody wykraczają poza ustawową działalność rolniczą? Czy muszą odprowadzić od nich podatek?

Porady prawnej portalowi agrofakt.pl udzielają „Paragrafki”: radca prawny Milena Rutkowska i radca prawny Agata Bożek.  Prowadzą kancelarie prawne i bloga „Paragrafki” (www.paragrafki.pl).

Przychody z działalności rolniczej zwolnione z podatku

Działalność rolnicza polega na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Podsumowując: podstawową cechą działalności rolniczej jest wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym).

Przykład: działalnością rolniczą będzie sprzedaż z własnej uprawy malin, truskawek, porzeczek

Co z produktami działów specjalnych produkcji rolnej?

Dochody uzyskiwane z działalności rolniczej, czyli dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli w stanie naturalnym są wolne od podatku dochodowego. Wyjątkiem są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają podatkowi dochodowemu.

rolnik a podatek dochodowy

Rolnik a podatek dochodowy: O klasyfikacji przychodu rolnika decyduje definicja działalności rolniczej.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Należy jednak pamiętać, że działami specjalnej produkcji rolnej nie jest: uprawa, hodowla czy chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych na dany rok w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast jeżeli rozmiary określonych upraw, hodowli czy chowu zwierząt przekraczają wielkości określone we wspomnianym załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Podsumowując: za dział specjalny produkcji rolnej uznaje się uprawę określonych roślin, chów czy hodowlę zwierząt, o ile rozmiary działalności przekraczają wielkości określone we wspomnianym załączniku nr 2

Przykład: opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25mroślin ozdobnych, pasieki  powyżej 80 rodzin, uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 25 m

Rolnik a podatek dochodowy

Które dochody uzyskane przez rolnika ze sprzedaży produktów rolnych są zwolnione z podatku dochodowego?

Rolnik a podatek dochodowy

Na rolników nałożony jest podatek rolny. Jego wysokość ustalana jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgu podatkowego.

Wolne od podatku dochodowego są:

– dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa;

– przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 20 000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

– dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) – ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

Aktualności rolnicze – 26.04.2018 r.

Będą zmiany w prawie łowieckim? Co planuje resort rolnictwa w sprawie rynków hurtowych? O tym (i nie tylko) w dzisiejszych Aktualnościach.

26 kwietnia 2018

Aktualności rolnicze – 17.04.2018 r.

Jakie są warunki przewozu saletry amonowej i jaka jest obecna średnia cena krajowa jęczmienia paszowego? O tym w naszych Aktualnościach!

17 kwietnia 2018

Aktualności rolnicze – 16.04.2018 r.

Jak będzie wyglądać przyszłość polskiego eksportu żywności i w jaki sposób nowatorskie urządzenie polskiego projektu pomoże rolnikom?

16 kwietnia 2018

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij