Porada prawna: Rolnik a podatek dochodowy

Download PDF

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnicy uzyskujący przychody z działalności rolniczej i gospodarki leśnej nie płacą podatku dochodowego. Co mają zrobić gospodarze, których dochody wykraczają poza ustawową działalność rolniczą? Czy muszą odprowadzić od nich podatek?

Porady prawnej portalowi agrofakt.pl udzielają „Paragrafki”: radca prawny Milena Rutkowska i radca prawny Agata Bożek.  Prowadzą kancelarie prawne i bloga „Paragrafki” (www.paragrafki.pl).

Przychody z działalności rolniczej zwolnione z podatku

Działalność rolnicza polega na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Podsumowując: podstawową cechą działalności rolniczej jest wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym).

Przykład: działalnością rolniczą będzie sprzedaż z własnej uprawy malin, truskawek, porzeczek

Co z produktami działów specjalnych produkcji rolnej?

Dochody uzyskiwane z działalności rolniczej, czyli dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli w stanie naturalnym są wolne od podatku dochodowego. Wyjątkiem są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają podatkowi dochodowemu.

rolnik a podatek dochodowy

Rolnik a podatek dochodowy: O klasyfikacji przychodu rolnika decyduje definicja działalności rolniczej.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Należy jednak pamiętać, że działami specjalnej produkcji rolnej nie jest: uprawa, hodowla czy chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych na dany rok w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast jeżeli rozmiary określonych upraw, hodowli czy chowu zwierząt przekraczają wielkości określone we wspomnianym załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Podsumowując: za dział specjalny produkcji rolnej uznaje się uprawę określonych roślin, chów czy hodowlę zwierząt, o ile rozmiary działalności przekraczają wielkości określone we wspomnianym załączniku nr 2

Przykład: opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25mroślin ozdobnych, pasieki  powyżej 80 rodzin, uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 25 m

Rolnik a podatek dochodowy

Które dochody uzyskane przez rolnika ze sprzedaży produktów rolnych są zwolnione z podatku dochodowego?

Rolnik a podatek dochodowy

Na rolników nałożony jest podatek rolny. Jego wysokość ustalana jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgu podatkowego.

Wolne od podatku dochodowego są:

– dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa;

– przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 20 000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

– dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) – ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o