KRUS informuje: zasiłek macierzyński na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich. Zmianie ulegną zarówno zasady przyznawania, jak i wypłaty zasiłków ubezpieczonym rolnikom i domownikom gospodarstw wiejskich.

Cieszę się, że ojcowie też będą mogli ubiegać się o zasiłek macierzyński. Zdarza się czasami nieszczęście i jedynym opiekunem zostaje ojciec.

Stanisław Anders, rolnik z Prabut

Według nowych zasad zasiłek macierzyński będzie przysługiwał nie tylko matce lub ojcu podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek, ale także osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia, oraz przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie czy przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Natomiast ubezpieczony ojciec dziecka będzie mógł się ubiegać o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka tylko w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka i porzucenia dziecka przez matkę.

Cieszę się, że ojcowie też będą mogli ubiegać się o zasiłek macierzyński. Zdarza się czasami nieszczęście, że matka umiera podczas porodu i jedynym opiekunem dziecka zostaje ojciec. Wtedy każdy grosz się przyda – mówi Stanisław Anders, rolnik z Prabut w woj. pomorskim.

Warto wiedzieć, że osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci również prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński, jako świadczenie okresowe, będzie przysługiwał przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego ulegnie natomiast wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie większej liczby dzieci. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwał w tym samym czasie jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, traci również prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r. będzie wypłacany w kwocie 1000 zł miesięcznie. Kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje zasiłek.

Ubezpieczonej matce dziecka, której przed dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie wypłacony zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. (tj. w wysokości 4-krotnej emerytury podstawowej), po dniu 31 grudnia 2015 r. będzie przysługiwał zasiłek macierzyński przez okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka bądź przyjęcia dziecka na wychowanie (lub odpowiednio dłużej w przypadku ciąży mnogiej).

Kwoty miesięczne zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym wynoszą odpowiednio:

  • 705 zł – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
  • 528 zł – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci;
  • 313 zł – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci;
  • 110 zł – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *