Znamy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi

Do tej pory znaliśmy tylko omówienie przygotowane przez rząd – dziś możemy zapoznać się z projektem ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ustawodawcy w uzasadnieniu wskazują, że grunty rolne są najważniejszym środkiem produkcji żywności. Grunty rolne traktować należy jako niepomnażalne dobro publiczne i jako takie powinny być poddane szczególnym regulacjom prawnym.

W dniu 1 maja 2016 r. mija 12 lat członkostwa Polski w UE i w tym samym dniu kończy się okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców.

Projektowana ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

Istnieje zagrożenie, że po tej dacie ziemia rolna w Polsce będzie przedmiotem wzmożonego zainteresowania nabywców z innych krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza tych, w których ceny ziemi rolnej są znacznie wyższe niż w Polsce oraz, gdzie istnieją silne bariery prawne uniemożliwiające nabycie ziemi rolnej przez cudzoziemców, a także przez własnych obywateli, niebędących rolnikami. Takie ograniczenia prawne istnieją m.in. we Francji, Niemczech czy Danii czytamy w uzasadnieniu do ustawy. Projektowana ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

ustawy

Jak twierdzą ustawodawcy, wiele proponowanych w projekcie rozwiązań ma swoje odpowiedniki w innych państwach Unii Europejskiej

Jak twierdzą ustawodawcy, wiele proponowanych w projekcie rozwiązań ma swoje odpowiedniki w innych państwach Unii Europejskiej. Przykładowo w Niemczech obowiązują przepisy o administracyjnej kontroli nad obrotem gruntami rolnymi. Pozwolenia na zbycie własności nieruchomości rolnej wydawane są, w zależności od landu, przed organ administracji ogólnej albo organ szczebla powiatowego. Pozwolenia nie wydaje się m.in., gdy zbycie części lub większości gruntów tworzących gospodarstwo doprowadzi do tego, że prowadzenie gospodarstwa stałoby się nieopłacalne.

Ustawodawstwo Włoch przewiduje, że transakcje prowadzące do podziału gospodarstwa nie powinny – pod rygorem nieważności – tworzyć gospodarstw mniejszych od minimalnej jednostki uprawowej.

Istnieje zagrożenie, że po tej dacie ziemia rolna w Polsce będzie przedmiotem wzmożonego zainteresowania nabywców z innych krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza tych, w których ceny ziemi rolnej są znacznie wyższe niż w Polsce.

Celem projektowanych zmian ustawowych nie jest wyłącznie reakcja na opisane wyżej praktyki godzące w bezpieczeństwo żywnościowe państwa i stan jego posiadania, ale również ustanowienie ładu prawnego, stanowiącego rzeczywiste odzwierciedlenie zasady wyrażonej w art. 23 Konstytucji RP, zgodnie z którym podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne przekonują ustawodawcy.

Zaproponowane w ustawie zmiany zmierzają do:

 • poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych (utworzenia silnych i stabilnych ekonomicznie gospodarstw),
 • przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych (zapobiegania koncentracji ziemi w takim stopniu, w którym gospodarstwo straci już charakter gospodarstwa rodzinnego),
 • zapewnienia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (zapewnienia wykorzystania nieruchomości do celów produkcji rolnej prowadzonej przez osoby do tego przygotowane).

Z projektem ustawy – i jej obszernym uzasadnieniem – można zapoznać się tutaj.

Projekt ustawy udostępnia na swoich stronach także Lubelska Izba Rolnicza i prosi rolników o uwagi na ten temat, które można wysyłać na adres: lublin@lir.lublin.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
 1. Avatar szamanka pisze:

  Ustawa podważa jedno z podstawowych praw, prawo do własności prywatnej i swobodnego dysponowania majątkiem Oznacza to, że dzieci rolników, które opuściły wieś, nie będą mogły dziedziczyć po rodzicach, ponieważ nie są rolnikami. Zostaną zmuszone do sprzedania ziemi za grosze Agencji Rolnej. Daje to wspaniałe możliwości do rozwoju korupcji i nadużyć.

 2. Avatar kasiaw pisze:

  Jeśli podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, to jak to się ma do „pierwszeństwa” w zakupie ziemi danemu Agencji? Druga sprawa: chciałabym na starość wynieść się w jakąś głuszę, czy będę mogła kupić ziemię rolną z możliwością zamieszkania w siedlisku (nie zamierzam budować willi). Mój kuzyn ma rodziców na wsi, nie będzie tam wracał jako rolnik, ale chce po przodkach (w 8 pokoleniu ma te hektary) odziedziczyć, więc dlaczego państwo polskie chce mu to uniemożliwić? czekam na odpowiedzi

 3. Avatar tadeusz pisze:

  Cisza, proszę państwa. Ksiądz dobrodziej na mszy nic nie mówił, to i skąd mają rolnicy wiedzieć co krzyczeć? A, że ojcowiznę przejmie państwo i za grosze odsprzeda księdzu dobrodziejowi, to przecież ksiądz rolnikom tłumaczyć nie musi, toć swój rozum mają!