Rada Ministrów: przede wszystkim dzierżawy

Rada Ministrów: przede wszystkim dzierżawy

Rząd przyjął projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podstawowym sposobem zagospodarowania ziemi rolnej będą korzystne trwałe dzierżawy.

Wczoraj Rada Ministrów zdecydowała, że wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez podmioty krajowe i zagraniczne (osoby fizyczne i prawne), zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników będą najważniejszymi celami projektowanej ustawy.

Obecnie obowiązujące przepisy nie chronią wystarczająco skutecznie ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem.

Centrum Informacyjne Rządu

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest fakt, że 1 maja 2016 r. przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców i istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresowanie jej nabyciem przez osoby z krajów Unii Europejskiej znacząco wzrośnie.

Może to dotyczyć zwłaszcza obywateli państw unijnych, w których ceny ziemi rolnej są znacznie wyższe niż w Polsce – informuje Centrum Informacyjne Rządu. – Obecnie obowiązujące przepisy nie chronią wystarczająco skutecznie ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem. Niezbędne jest więc wprowadzenie zasad, które zagwarantują zgodne z interesem społecznym wykorzystanie ziemi na cele rolnicze.

Zgodnie z przyjętym wczoraj projektem ustawy ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy.

dzierżawy

Wprowadzony zakaz nie obejmie m.in. nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha.

Zgodnie z nowymi regulacjami, sprzedaż nieruchomości (lub ich części) – wchodzących w skład zasobu własności rolnej skarbu państwa – będzie wstrzymana przez 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów tej ustawy. Zakaz ten nie obejmie m.in.:

  • nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych;
  • domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży, ogródków przydomowych;
  • nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha.

Projekt ustawy przewiduje także, że zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni.

Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat – podało Centrum Informacyjne Rządu. – Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd.

Pakiet przyjętych projektów rolniczych ustaw precyzuje także definicję rolnika indywidualnego, uściślając, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie będzie spełniony między innymi wtedy, gdy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, chyba że prowadzone przez nią gospodarstwo nie przekracza 20 ha użytków rolnych.

dzierżawy

Projekt ustawy przewiduje także, że zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni.

Przeciwdziałaniu traktowania ziemi jako lokaty kapitału ma służyć kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi prowadzona przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W ramach pierwokupu oraz tzw. prawa nabycia ANR będzie mogła kontrolować nabycie każdej nieruchomości rolnej, a nie jak obecnie, tylko większej niż 5 ha. Uprawnienia te nie będą jej jednak przysługiwać, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy.

Ponadto, według nowych przepisów:

  • ANR będzie mogła sprzedać nieruchomości rolne, jeżeli w wyniku tej transakcji łączna powierzchnia użytków rolnych stanowiących własność nabywcy, nie przekroczy 300 ha (limit ten dotyczy również gruntów nabytych kiedykolwiek z zasobu własności rolnej skarbu państwa);
  • z przetargów ograniczonych wyłączone będą osoby, które kiedykolwiek nabyły z zasobu, nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych;
  • w przetargu nie mogą brać udziału osoby mające zobowiązania finansowe wobec Agencji, Skarbu Państwa ZUS, KRUS i jednostek samorządu terytorialnego.

Nowelizacja prawa powinna obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.

Obecnie Skarb Państwa posiada ok. 1,5 mln ha nieruchomości rolnych.

Koła Gospodyń Wiejskich – nowe rozdanie

28 listopada weszła w życie ustawa określająca zasady zrzeszania się w kołach. Do wzięcia 90 000 000 zł. Wystarczy się zarejestrować!

4 grudnia 2018

Jak walczyć z wadliwie postawionym znakiem?

Podpowiadamy co zrobić, kiedy znak drogowy uniemożliwia dojechanie ciągnikiem do gospodarstwa.

13 grudnia 2018

Premie dla młodych rolników będą wyższe!

Podwyższenie wysokości premii to nie jedyne zmiany! Szykują się również ograniczenia…

10 grudnia 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close