Nabory ruszają! Kolejne formy wsparcia dla rolników

Download PDF

Uwaga! Na przełomie maja i czerwca ruszają kolejne nabory wniosków o pomoc z budżetu PROW 2014-2020. Jakie formy wsparcia dla rolników będzie przyznawać ARiMR?

Gospodarze będą mogli starać się o premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Premie dla młodych rolników

formy wsparcia dla rolników

Na przełomie maja i czerwca ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników.

fot. Fotolia

Nabór dla rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie rozpoczyna się 31 maja i potrwa do 29 czerwca. W tym czasie oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników.

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęły w nim działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – informuje ARiMR.

Wyższa premia

W tym roku kwota premii została podwyższona do 150 tys. zł. O takie wsparcie mogą starać się rolnicy, którzy utworzą gospodarstwo rolne, którego wielkość ekonomiczna nie przekroczy 13 tys. euro do 150 tys. euro.

Jak będzie wypłacana premia? W dwóch ratach. Najpierw 120 tys. złotych, po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł. Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać zainwestowana w środki trwałe (maszyny i urządzenia rolnicze).

Dofinansowanie na zalesienie

1 czerwca – rusza kolejna forma wsparcia dla rolników. Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – podaje ARiMR.

Rekompensata kosztów

Nabór wniosków o wsparcie na zalesienie potrwa do 31 lipca. W tym czasie wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Wsparcie na zalesienie jest jednorazową, zryczałtowaną płatnością mającą zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę.

Wysokość pomocy zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.  Do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać w – przez kolejnych 5 lat – premię pielęgnacyjną oraz – przez 12 lat premię zalesieniową.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

W tegorocznym naborze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw przewidziano pewne ułatwienia dla rolników:

  • zniesiony został wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw
  • złagodzony został również wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym
  • wprowadzone zostało również kryterium dochodowości lub przychodowości
  • podwyższony został górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym do co najmniej 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o minimum 20 proc., w stosunku do wartości wyjściowej, utrzymując ten poziom co najmniej przez 5 lat od otrzymania pierwszej raty pomocy

Kolejne formy wsparcia dla rolników

kolejne formy wsparcia dla rolników

Rolnicy będą mogli starać się o premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw i na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Premia przeznaczona jest dla posiadaczy gospodarstw rolnych, obejmujących co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości (do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Polski, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro). Pomocą mają zostać objęte gospodarstwa, w których prowadzona jest działalność rolnicza w celach zarobkowych (w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb).

Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł (w dwóch ratach). Początkowo 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu składanego wraz z wnioskiem – 12 tys. zł. Te pieniądze są przeznaczone na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (z czego 80 proc. na inwestycje w środki trwałe, np. budowę nowych budynków gospodarskich).

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o