PROW: pieniądze na rozwój usług rolniczych

Download PDF

Od końca października będzie można składać dokumenty na kolejne działanie w ramach PROW. Komu w pierwszej kolejności będzie przysługiwać pomoc?

– Od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 2014–2020. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową – informuje ARiMR.

Warunki dostępności do dotacji musi spełnić i beneficjent i inwestycja. Dotacja z PROW wynosi połowę kosztów kwalifikowalnych i maksymalnie 500 tys. zł. Podstawą tych wyliczeń jest biznes plan. Podstawy prawne programu znajdują się we właściwym rozporządzeniu.

Dotacja z PROW wynosi połowę kosztów kwalifikowalnych i maksymalnie 500 tys. zł.

– Specjalizuję się w łąkarstwie i świadczę usługi koszenia i oczyszczania łąk rolnikom związanym z programami rolno-środowiskowymi. W 2010 r. złożyłem wniosek na „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw”, byłem po środku listy i otrzymałem dotację. To wcale nie są takie łatwe pieniądze. W tym programie są stawiane obowiązki, które są obciążeniem dla rolnika. Ja również musiałem mieć kasę fiskalną, prowadzić dokumentację. W moim przypadku rodzaj usług był dopasowany do profilu mojego gospodarstwa  – mówi Maciej Kaszyński i dodaje: – Obecnie nie planuję starać się o dotacje. Na razie wystarczy. Byłem tym „szczęśliwcem”, którego skontrolowano. Wszystko było w porządku. Teraz chciałbym się skupić na swoim gospodarstwie. Mam 200 ha (trochę dzierżawię od Agencji). Zwierząt nie mam. Mam zboża, siano, zielonkę – dzieli się swoimi doświadczeniami rolnik ze wsi Gródek (woj. podlaskie)

Dodatkowe warunki inwestycji

Działalność gospodarcza o charakterze usług dla rolnictwa musi przynosić zysk i dlatego trzeba będzie udokumentować przychód z usług rolniczych w wysokości przynajmniej 10 tys. zł brutto w każdym roku obrotowym (okres 2 lat). Nie zaliczamy do kosztów kwalifikowanych leasingu zwrotnego jak i nie wszystkie koszty związane z leasingiem takie jak dodatkowe koszty związane z umową leasingu np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT. Należy ewidencjonować usługi rolnicze, co gwarantuje wiarygodność dokonywanych wydatków.

rolnik_zysk_Fotolia_122896957_Subscription_XXL

Działalność, którą w ramach programy prowadzi rolnik, musi przynosić zysk.

Punkty, czyli preferencje

Wniosek oceniany jest według 4 kryteriów, które zostaną omówione na przykładach. Jeżeli np. pan Jan rolnik, który kosi łąki dla rolników, oczyszcza (karczuje samosiejki i inne drzewa) zbiera siano to ładowarka samobieżna byłaby sprzętem, czyli inwestycją modyfikującą i unowocześniającą sposób świadczenia dotychczasowych usług, co rozumiane jest jako innowacyjność inwestycji. Za nią otrzymuje 2 pkt. Z zastrzeżeniem, że dotychczas nie była stosowana tego rodzaju maszyna.

Jest przewidziana kolejność przysługiwania pomocy: pierwszeństwo mają ci, którzy będą mieli najwięcej punktów.

  1. Jeżeli np. zakup nowej maszyny (do świadczenia usług rolnych) spowoduje zmniejszenie emisji spalin, kwalifikuje inwestycję jako chroniącą środowisko, otrzymuje się wówczas 2 pkt.
  2. Jeżeli beneficjenci, nie uzyskali pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub działania Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw lub działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, to otrzymuje się 2 pkt.
  3. Jeżeli siedziba realizacji operacji znajduje się np. w pow. legnickim, gdzie jest wysokie rozdrobnienie agrarne (czyli powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie), przyznaje się wówczas 3 pkt. Zasada przydzielania punktów: im większe rozdrobnienie agrarne w powiecie tym więcej punktów w skali od 1 do 3.

Podsumowując: za pomysł na inwestycję innowacyjną i chroniącą środowisko, można otrzymać w sumie 4 pkt. Za to, że nie otrzymano dotąd podobnego wsparcia, można otrzymać 2 pkt., za działalność usługową tam gdzie jest duże rozdrobnienie agrarne można otrzymać do 3 pkt. Ostatecznie można otrzymać nawet 9 pkt.

Jest przewidziana kolejność przysługiwania pomocy: pierwszeństwo mają ci, którzy będą mieli najwięcej punktów. W przypadku gdy wnioski uzyskają tę samą liczbę punktów przyznawane jest wsparcie temu, który ma niższą wnioskowaną kwotą pomocy. Na początku marca można się spodziewać ogłoszenia wyników.

rolnik_pomoc_Fotolia_119131960_Subscription_XXL

W przypadku gdy wnioski uzyskają tę samą liczbę punktów przyznawane jest wsparcie temu, który ma niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

– Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli wnioskodawcy przyznano mniej niż 3 punkty  – podaje ARiMR.

Uwaga!

Niezmiernie ważne jest dopełnienie formalności przy składaniu wniosku, a mianowicie: wpisanie numeru identyfikacyjnego lub dołączenie wniosku o wpis do ewidencji albo jego kopii i złożenie wniosku w terminie. Jeżeli tego będzie brakować wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, czyli zostaje odrzucony. Nie ma możliwości uzupełnienia wniosku o brakujący numer identyfikacyjny czy załączenie wniosku o wpis do ewidencji producentów. Należy też pamiętać o przestrzeganiu zasady, że można złożyć w jednym roku tylko jednego wniosku o przyznanie pomocy.

Nie ma możliwości uzupełnienia wniosku o brakujący numer identyfikacyjny czy załączenie wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Przypominamy: podstawowe warunki starania się o dotacje na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych. Należy:

  1. Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
  2. Przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa.
  3. Zadeklarować obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych.

Warto o tym pamiętać, bo są duże szanse by otrzymać to dofinansowanie.

– Sądzę, że większym zainteresowaniem ciszyła się „Modernizacja” niż ten program, czyli szanse na zdobycie dotacji są duże. Jeżeli jednak rolnik dopasuje usługi do tego co już robi, warto spróbować złożyć wniosek. Jak ja składałem to chyba dotacje dostali wszyscy z listy – tak wyraża swoją opinię Maciej Kaszyński.

Przeczytaj również:

  1. PROW: co, kiedy i dla kogo?
  2. Kiedy przysługuje zaliczka z PROW?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o