Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 r. vs Młody rolnik 2021!

Już 31 marca uruchomiony zostanie nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł. bezzwrotnej pomocy. Ten 9. z kolei nabór finansowany jest z budżetu PROW 2014-2020. Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 r. to nabór wniosków przeprowadzany równolegle z naborem Młody rolnik 2021. Kto dostanie 150 tys. zł a kto „tylko” 60 tys. zł?

Dlaczego te dwa nabory prowadzone są równolegle? Wydaje się to dość oczywiste. Otóż niektóre wymogi stawiane przyszłym beneficjentom są bardzo podobne i można się do nich łatwo przystosować. W pewnych sytuacjach zamiast o restrukturyzację dla małych gospodarstw można ubiegać się o premię dla młodego rolnika lub odwrotnie. Sprawdźcie, w którym naborze macie większe szanse!

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 r.

Aby otrzymać wsparcie z tego programu wystarczy posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych. Również osoby dysponujące nieruchomością służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą starać się o wsparcie. Kluczowym warunkiem jest wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa, czyli musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Poza tym wniosek składa osoba ubezpieczona w KRUS lub ZUS. Istotne jest również to, że nie ma zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Ściśle mówiąc jest jeden warunek. Dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków na pomoc – Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021?

Nabór wniosków na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpocznie się 31 marca br. Nabór wniosków potrwa do 29 maja 2021 r.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach. Pierwsza rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł). Druga rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł). Pomoc na operacje „Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021”  przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.  Więcej informacji nt. pomocy oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania – Informacje i formularze dot. operacji Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021.

Kto nie dostanie pieniędzy?

Krótko mówiąc „Każdy as bierze raz”. Niestety, rolników korzystający wcześniej z niektórych programów wyklucza się ze wsparcia Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 r. Producenci po otrzymaniu wsparcia z: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020 są bez szans. Najpoważniejszym ograniczeniem przy premii Młody rolnik 2021 jest wiek beneficjenta, czyli nie przekroczenie 40. roku życia.

Młody rolnik 2021

W podobny sposób jak na bezzwrotną pomoc Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 r. przebiega nabór na premię Młodych rolnik 2021. Do 29 maja br. ARiMR przyjmuje wnioski od ambitnych, młodych rolników. Ogólnie mówiąc czeka na nich spora sumka – 150 tys. zł. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tym programem. Otóż jest to już 7. nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Podstawowym warunkiem jest przeznaczenie premii w całości na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe.

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków na poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników 2021?

Nabór wniosków na premie dla młodych rolników rozpocznie się pod koniec marca br. Dokładnie wnioski można składać od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r. Powtórzmy, można otrzymać premię w wysokości 150 tys. zł, którą wypłaca się w ratach po spełnieniu kryteriów. I rata – 80% kwoty pomocy, II rata – 20% kwoty pomocy. Kto może otrzymać wsparcie w ramach premii dla młodych rolników 2021? Po dokładne informacje kierujemy na stronę ministerialną – Premie dla młodych rolników.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 r. vs Młody rolnik 2021

Jak już wspomniano, oba programy są bardzo podobne pod wieloma względami. Warto wspomnieć tu o zbliżonych warunkach przyznawania pomocy rolnikom. Na uwagę zasługuje również punktacja obowiązująca w obu działaniach oraz wypłata środków finansowych w dwóch ratach. W obu programach pomocy nie przeznacza się na wymienione w przepisach działalności. Niedozwolone jest np. prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne. Co więcej, zakazuje się również prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Ustawa zabrania hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych oraz kotów rasowych.

Są oczywiście również różnice w obu programach. Opisuje je szczegółowo ARiMR  na swoich stronach internetowych. Faktem jest jednak, że takiej okazji pozwalającej rozwinąć gospodarstwo przegapić nie można. Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 r. vs Młody rolnik 2021 nie polega jednak na rywalizacji, lecz na stworzenie alternatywnych możliwości skorzystania ze wsparcia.


Restrukturyzacja małych gospodarstw nabór 2021 – dane potrzebne do wypełnienia wniosku

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 234

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *