Kto sięgnie po 2 wsparcia jednocześnie?

Trwa nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych i premie dla młodych rolników. Zapytaliśmy, czy można jednocześnie złożyć wnioski w obydwu programach.

Jeżeli spełnione są jednocześnie warunki do przyznania premii młodym rolnikom i wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych, to taka osoba może ubiegać się o przyznanie obydwu rodzajów pomocy odpowiada nam Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto też podkreślić, że młody rolnik ma preferencyjne warunki korzystania z pomocy na Modernizację gospodarstw rolnych polegające na tym, że może otrzymać dofinansowanie w wysokości 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, podczas gdy standardowa stawka wynosi 50%.

Zmiana zasad przyznawania premii dla młodych rolników spowodowała, że o 100 tys. zł. mogą ubiegać się rolnicy, którzy już prowadzą gospodarstwo. Jakie zatem warunki trzeba spełnić, aby móc się ubiegać o pieniądze w obydwu naborach wniosków?

dwa wnioski jednocześnie

Młodzi rolnicy składający wnioski na modernizację gospodarstw uzyskają dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych.

Najważniejsze zasady przyznawania pomocy na Modernizację gospodarstw rolnych:

 1. Rolnik jest posiadaczem gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa mieści się pomiędzy 10 tys. a 200 tys. euro. Wyjątek stanowią tu gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek, które mogą tę wartość mieć niższą niż 10 tys. euro, pod warunkiem że po zrealizowaniu inwestycji w Modernizację gospodarstw rolnych osiągną tę wielkość.
 2. Rolnik prowadzi zarobkową działalność w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej. Uzyskał, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokość 5 tys. zł udokumentowany fakturami VAT lub fakturami VAT RR lub paragonami fiskalnymi lub potwierdzony dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (par. 2 ust.3 Rozporządzenia MRiRW z 21 sierpnia 2015 r.; Dz. U. z 11.09.2015 poz.1371)
 3. Rolnik ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 4. Rolnik kieruje gospodarstwem rolnym.

Za młodego rolnika uznawana jest osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy na Modernizację gospodarstw rolnych spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ma nie więcej niż 40 lat;
 • rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa jako kierujący nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oraz
 • posiada stosowne kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli spełnione są jednocześnie warunki do przyznania premii młodym rolnikom i wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych to taka osoba może ubiegać się o przyznanie obydwu rodzajów pomocy.

Biuro Prasowe ARiMR

Natomiast warunki do przyznania premii młodym rolnikom są następujące:

Zgodnie z nowymi przepisami, o premię może starać się osoba fizyczna, która:

 • ma nie więcej niż 40 lat;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
 • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego, tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
  • nie wystąpiła m.in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014–2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007–2013 na działania Ułatwienie startu młodym rolnikom i Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004–2006 na działanie Ułatwienie startu młodym rolnikom, jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD;
  • nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada;
  • nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) musi się mieścić w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro.

Bardzo istotne jest spełnienie wymogu dotyczącego powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa, gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

2 wnioski na prow

Czy będziesz ubiegał/ubiagała się o oba dofinansowania?

   
Pokaż wyniki

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *