Szkoły rolnicze w województwie pomorskim

Szkoły rolnicze w województwie pomorskim mają do wypełnienia szczególnie trudne zadanie. Przejściowy klimat, skrócony okres wegetacji i zróżnicowane warunki glebowe powodują, że praca w rolnictwie na Pomorzu to nie najłatwiejszy kawałek chleba.

Szkoły rolnicze w województwie pomorskim mają w swoim wykazie Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

Budynek szkoły Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim( fot. ZSOiO Pruszcz Gdański)

Budynek szkoły Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim( fot. ZSOiO Pruszcz Gdański)

– Staramy się, aby w naszej szkole absolwent otrzymał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który da podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych – wypowiadają się nauczyciele placówki, przekazując równocześnie, że ich celem jest wykształcenie specjalistów poszukiwanych na europejskim rynku pracy oraz przygotowanie ich do kontynuowania nauki i uzupełnienia kwalifikacji.

Szkoła proponuje naukę na następujących kierunkach rolniczych w technikum zawodowym:

Technik agrobiznesu – w tym zawodzie absolwent nabywa umiejętność prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie, prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie, prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie, zawodowego języka angielskiego.

Szkoła ma oczywiście swój park maszynowy (fot. ZSOiO Pruszcz Gdańsk)

Szkoła ma oczywiście swój park maszynowy (fot. ZSOiO Pruszcz Gdańsk)

Technik architektury krajobrazu – po ukończeniu szkoły młodzież posiada kwalifikacje do projektowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i sporządzania kosztorysów, stosowania zasad marketingu w działalności zawodowej.

Technik ogrodnik – po ukończeniu tego kierunku specjaliści planują, zakładają i prowadzą uprawy ogrodnicze, produkcje sadownicze, warzywnicze, roślin ozdobnych, obsługują maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej, prowadzą uproszczą rachunkowość i sporządzają kosztorysy.

Zawód ogrodnika można również zdobyć podczas dwuletniej nauki w szkole zawodowej.

Czym jeszcze kusi szkoła kandydatów na rolnika?

Oprócz nauki szkoła zapewnia uczniom uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, wycieczkach, konkursach i wykładach. Uczniowie mają do dyspozycji profesjonalne pracownie audiowizualne, multimedialne, informatyczne i inne. W placówce funkcjonuje siłownia, stołówka i sklepik. Na pewno warto rozważyć ciekawą ofertę ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

Zespół Szkół RolniczychCentrum Kształcenia Ustawicznego

w Miastku

Łodzierz 11, 77-200 Miastko

tel. (059) 857-24-09

zsrcku@lodzierz.pl
Zespół Szkół KształceniaPonadgimnazjalnego w Chojnicach ul. Dworcowa 1 89-600 Chojnice

tel. (52) 397-49-40

zsrchojn@izd.psl.org.pl
Centrum Kształcenia Ustawicznegow Chojnicach ul. Świętopełka 3 89-600 Chojnice

tel. (052) 397-49-16

ckuchojnice@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Agrobiznesuw Człuchowie ul. Parkowa 2 77-300 Człuchów

tel. (059) 83-42-507

zsa@zsa.czluchow.pl
Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 4 83-000 Pruszcz Gdański

tel. (58) 682-35-10

sek@zsoio.internetdsl.pl
Zespół Szkół Zawodowych Nr 7w Gdańsku ul. Czyżewskiego 31 80-336 Gdańsk

fax 559-79-89

zsz7@zsz7.pl
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku ul. Smoleńska 5/7 80-058 Gdańsk

tel. (58) 309-05-06

zsrcku@zsis.gda.pl
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2w Gdyni ul. Chylońska 237 81-007 Gdyniatel/fax (58) 623-66-53 szkola@zsegdynia.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Przodkowie ul. Bursztynowa 3 83-304 Przodkowotel/fax (58) 681-96-95 zsaprzodkowo@wp.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Sierakowicach ul. Dworcowa 3, 83-340 Sierakowicetel/fax (058) 681-62-70 sierakowicezsa@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

Ten położony na Kociewiu zespół szkół oferuje naukę w wielu atrakcyjnych specjalizacjach rolniczych.
Młodzież po ukończeniu gimnazjum może uczyć się na kierunkach:

 • technik hodowca koni
 • technik weterynarii
 • technik architektury krajobrazu
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik pszczelarz

W szkołach policealnych do wyboru są zawody:

 • technik weterynarii
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik rachunkowości

Kursy kwalifikacyjne dają możliwość zdobycia dyplomu:

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik pszczelarz
 • technik hodowca koni
 • technik architektury krajobrazu
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
Szkoły rolnicze w województwie pomorskim dają uczniom możliwość uczestniczenia w praktycznej nauce zawodu (fot. ZSRCKP w Bolesławowie

Szkoły rolnicze w województwie pomorskim dają uczniom możliwość uczestniczenia w praktycznej nauce zawodu (fot. ZSRCKP w Bolesławowie).

Internat

Obiekt posiada 160 miejsc w 2, 4 i 5 osobowych pokojach. Mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie w znajdującej się na parterze stołówce. Całodobową opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele-wychowawcy. Do dyspozycji wychowanków jest pomieszczenie kuchenne, w którym mogą sobie przygotować dodatkowe posiłki.

Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum, to nic innego jak gospodarstwo rolne o pow. 250 ha, w którym prowadzona jest hodowla i chów krów, w tym mięsnej rasy Limousine, koni, trzody chlewnej, oraz drobnego inwentarza a także stado zachowawcze owcy pomorskiej stanowiące rezerwę genetyczną . Ciekawostką jest to, że w skład gospodarstwa wchodzi jezioro Duży Mergiel, w którym prowadzona jest gospodarka rybna. To właśnie na terenie CKP odbywają się praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne. Uczniowie mają tam również do dyspozycji park ze starodrzewiem, ogród agrobiologiczny a przyszli technicy weterynarii – sale ze stołem operacyjnym i aparatem usg.

Ale to nie wszystko!

Przyszli hodowcy koni przy pracy(fot.ZSRCKP w Bolesławowie

Przyszli hodowcy koni przy pracy (fot.ZSRCKP w Bolesławowie).

W tej placówce uczniowie zdobywają uprawnienia obsługi kombajnów zbożowych i wózków widłowych, spawacza, stosowania środków ochrony roślin, inseminatora, werkowania kopyt, korekcji racic, masażu koni, obsługi programów komputerowych ECDL, transportu zwierząt, prawo jazdy kategorii T, natomiast w ramach zajęć dodatkowych młodzież może nauczyć się jazdy konnej i powożenia zaprzęgiem jednokonnym. A najważniejsze jest to, że po ukończeniu szkoły i kwalifikacyjnego kursu zawodowego absolwenci uzyskują uprawnienia rolnicze. I oto przecież chodzi.

Powiatowy Zespół Szkół w Starych Polaszkach Stare Polaszki 33 83-433 Stare Polaszki

tel. 687-61-02

pzsstarepolaszki@wp.pl
Powiatowy Zespół Szkół w Nowym Barkoczynie Lubań83-422 Nowy Barkoczyn

tel. (058) 688-20-49

 
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku ul. Warszawska 17 84-300 Lębork

tel. (059) 86-22-192

sekretariat@zsgzia.lebork.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr5 w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 51 82-230 Nowy Staw

tel. (55) 271-56-48

zsnowystaw@o2.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Kłaninie Kłanino 22 84-107 Starzyno

tel. (58) 673-87-83

zsp.klanino@wp.pl
Zespół Szkół Agrotechnicznychw Słupsku ul. Szczecińska 36 76-200 Słupsk

tel. (59) 845-64-48

zsa@zsa.slupsk.pl
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie Bolesławowo 15 82-250 Skaryszewy

tel. (58) 588-22-36

szkola@boleslawowo.pl
Zespół Szkół Zawodowychw Barlewiczkach Barlewiczki 13 82-400 Sztum

tel. (55) 640-57-00

zszbarlewiczki@interia.pl
Zespół Szkół  Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie ul. Szkolna 2 83-115 Swarożyn tel 536-93-93 zsaio@zsaio.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychw Strzepczu ul. Derdowskiego 1 84-222 Strzepcz

tel. (58) 676-91-01

strzepcz@wp.pl

Szkoły rolnicze w województwie pomorskim mają także w swoim katalogu Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie

Uczniowie w strojach kociewskich zapraszają do Swarożyna(fot. ZSAiO Swarożyn)jpg.

Uczniowie w strojach kociewskich zapraszają do Swarożyna (fot. ZSAiO Swarożyn).

ZSAiO jest szkołą, w której kształcą się od prawie pół wieku pokolenia rolników z Kociewia i Kaszub. Przygotowuje ona specjalistów w zawodach rolniczych oraz związanych z żywieniem i alternatywnymi źródłami energii.

– Od stycznia szkoła podlega bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Informuje Jarosław Bartoszewski, dyrektor szkoły. – Tym samym szkoła dołączyła do 45 innych zespołów szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. ZSAiO w Swarożynie włączył się w proces przygotowania kadr na potrzeby sektora rolno-spożywczego, a także w istniejący system wiedzy rolniczej współtworzony przez szkoły resortowe.

 

A co do zaoferowania ma Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie?

Szkoła podlegajaca pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi proponuje kształcenie w następujących kierunkach rolniczych:

 • technik rolnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
To na tym ciągniku uczniowie zdobywają prawo jazdy kat T(fot. ZSAiO Swarożyn)

To na tym ciągniku uczniowie zdobywają prawo jazdy kat T (fot. ZSAiO Swarożyn).

Atutem tej placówki jest to, że w funkcjonuje w niej Szkolny Ośrodek Egzaminacyjny, w którym uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego. Zawsze to mniejszy stres zdawać egzaminy u siebie. Warto też zauważyć, że wychowankowie mają możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B i T (nowy ciągnik Zetor Proxima 90).

– Mamy ogromną szansę na doposażenie i powiększenie bazy dydaktycznej poprzez współpracę z profesjonalnymi partnerami – instytucjami i spółkami nadzorowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Taki rodzaj kształcenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi zainteresowanych zawodami związanymi z rolnictwem – twierdzi Jarosław Bartoszewski, dyrektor szkoły.

Widok na budynek szkolny podczas Dni Otwartych

Widok na budynek szkolny podczas Dni Otwartych (fot. ZSAiO Swarożyn).

Można dojeżdżać, można zamieszkać!

Szkoła jest dogodnie usytuowana pod względem komunikacyjnym. Dojazd do szkoły jest możliwy dzięki dwóm kursującym liniom autobusowym oraz połączeniu kolejowemu. Dla uczniów zamiejscowych szkoła dysponuje internatem zapewniającym pełne wyżywienie i opiekę.

Dyrekcja chwali szkołę:

– Szkoła dysponuje doskonale przygotowaną kadrą, której celem jest nie tylko bardzo dobre przygotowanie uczniów do zdobycia kwalifikacji i wykonywania przyszłego zawodu, lecz także wszechstronny rozwój każdego ucznia. Szkoła posiada więc bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (m.in. kółko taneczne, strzeleckie, sztuka walk obronnych), dzięki której uczniowie mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *