Jakie wykształcenie jest potrzebne, aby być rolnikiem?

Download PDF

Czy zmiany w ustroju rolnym oznaczają również konieczność zmian w kwalifikacjach rolniczych? Jakie wykształcenie trzeba mieć, aby być rolnikiem?

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie wprowadziła żadnych zmian w zakresie kwalifikacji rolniczych informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do tego, by mieć kwalifikacje rolnicze potrzebne jest wykształcenie rolnicze dowolnego szczebla: zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe lub studia podyplomowe.

Do tego, by mieć kwalifikacje rolnicze potrzebne jest wykształcenie rolnicze dowolnego szczebla: zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe lub studia podyplomowe. Jeśli skończyliśmy szkołę o profilu nierolniczym, musimy się wykazać odpowiednim stażem pracy w rolnictwie.

Osoba posiada kwalifikacje rolnicze jeśli:

 • ma wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • ma wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

  wykształcenie

  By mieć kwalifikacje rolnicze, potrzebne jest wykształcenie rolnicze dowolnego szczebla.

 • ma tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • ma wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe.

Staż pracy w rolnictwie także można wykazać na wiele sposobów:

 • przez podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym własność osoby wykazującej się stażem, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

Kierunki studiów, których ukończenie uznaje się za posiadanie wyższego wykształcenia rolniczego to: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, technika rolnicza i leśna, zootechnika, architektura krajobrazu i rybactwo.

 • przez zatrudnienie w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
 • przez wykonywanie pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
 •  przez odbycie stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

– Wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, których ukończenie lub posiadanie uznaje się za posiadanie kwalifikacji rolniczych, określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Kierunki studiów, których ukończenie uznaje się za posiadanie wyższego wykształcenia rolniczego to: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, technika rolnicza i leśna, zootechnika, architektura krajobrazu i rybactwo. Pełną listę zawodów rolniczych można znaleźć w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o