Dopłaty tylko dla właścicieli i dzierżawców

W ubiegłym tygodniu parlament uchwalił, prezydent podpisał i dziś w życie wchodzi zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Oznacza to, że od dziś, aby ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, trzeba być właścicielem lub legalnym dzierżawcą ziemi ze Skarbu Państwa.

Ustawa wchodzi w życie dziś, 15 marca, ponieważ od dziś można składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 r.

Oznacza to, że od dziś, aby ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, trzeba być właścicielem lub legalnym dzierżawcą ziemi ze Skarbu Państwa.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, polegające na wprowadzeniu regulacji art. 18 ust. 4 wskazującej, iż płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma tytuł prawny do tej działki na dzień 31 maja danego roku informuje Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Ponadto przyjęta ustawa wprowadza mechanizm polegający na możliwości zmiany lub uchylenia bez zgody strony decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośredniej, jeżeli płatność ta nie została jeszcze wypłacona i nie upłynął termin jej wypłaty, w wyniku stwierdzenia w drodze kontroli nieprawidłowości w przyznaniu płatności. Regulacja powyższa będzie miała zastosowanie również do płatności przyznanych w trybie ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przed dniem wejścia w życie obecnie uchwalonej ustawy.

Ustawodawcom chodziło o to, by osoby, które bezprawnie gospodarują na gruntach Skarbu Państwa nie mogły się ubiegać o dopłaty bezpośrednie.

Przypadki takie zdarzają się w praktyce, co budzi społeczny sprzeciw, zwłaszcza gdy zasadniczym celem takiego działania jest uzyskanie wsparcia w postaci płatności bezpośrednich lub pomocy, a nie prowadzenie działalności rolniczej na danym gruncie dodaje Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Przyjęte rozwiązania mają więc na celu zwiększenie ochrony gruntów Skarbu Państwa poprzez uniemożliwienie uzyskiwania dopłat do tych gruntów przez podmioty użytkujące te grunty bez tytułu prawnego.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *