Komisja Europejska o rynku wołowiny do 2025 r.

Komisja Europejska przewiduje, że rynek wołowiny będą w najbliższym czasie czekać poważne zmiany... na gorsze!

Eksperci przewidują, że w ciągu dekady produkcja mięsa wołowego w Unii Europejskiej zmniejszy się o 4%, a import zwiększy się do 326 tys. ton. Spadnie natomiast spożycie wołowiny, mimo spadku jej cen.

Jak prognozuje Komisja Europejska, w 2015 r. kraje Unii wyprodukują 7 mln 857 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 2,5% więcej niż w 2014 r. W przyszłym roku poziom produkcji tego gatunku mięsa utrzyma się na wysokim poziomie, przede wszystkim dzięki rozwojowi pogłowia bydła mlecznego oraz przystosowaniu hodowli bydła mięsnego do nowych zasad WPR, po czym w następnych latach produkcja ponownie zacznie spadać. Tempo spadku produkcji będzie w dodatku mniejsze niż w latach 2005–2013. Pod koniec prognozowanego okresu, w 2025 r. produkcja wołowiny w krajach UE osiągnie poziom 7 mln 554 tys. ton, tj. będzie o ok. 4% niższa niż jej szacowana wielkość w 2015 r.

Eksport, import

Średnia cena mięsa w Unii; rynek wołowiny

Według prognoz Komisji Europejskiej, w 2015 r. spożycie mięsa wołowego w krajach Wspólnoty ponownie wzrośnie, po czym nastąpi okres stabilizacji przed kolejnym spadkiem.

Wywóz żywca oraz wołowiny z UE będzie utrzymywał się na stabilnym, wysokim poziomie, wynosząc łącznie ok. 260 tys. ton. Należy się jednak spodziewać zmian w kierunkach unijnego eksportu. Rosja po zniesieniu embarga będzie bowiem sprowadzać mniej wołowiny z Unii ze względu na niższy popyt oraz wzrost znaczenia innych dostawców. Tymczasem nowe możliwości zbytu na unijną wołowinę zaoferują kraje azjatyckie (Hongkong, Chiny, Filipiny, Tajlandia oraz Korea Południowa) oraz Bliski Wschód. W eksporcie może wzrosnąć znaczenie żywca dla odbiorców wołowiny halal, kosztem zmniejszenia eksportu mięsa. Po zniesieniu barier w handlu nowe możliwości zbytu wołowiny z Unii zaoferują również Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska.

Według prognoz Komisji Europejskiej, w 2015 r. import mięsa wołowego do Wspólnoty obniży się o 2% do 301 tys. ton. W całym prognozowanym okresie przywóz mięsa wołowego do Unii będzie się kształtował na wyższym poziomie niż w poprzedniej dekadzie, wynosząc średnio 326 tys. ton.

Spożycie

W 2025 r. produkcja wołowiny w krajach UE osiągnie poziom 7 mln 554 tys. ton, tj. będzie o ok. 4% niższa niż jej szacowana wielkość w 2015 r.

Według prognoz Komisji Europejskiej, w 2015 r. spożycie mięsa wołowego w krajach Wspólnoty ponownie wzrośnie, po czym nastąpi okres stabilizacji przed kolejnym spadkiem. Do końca prognozowanego okresu obniży się ono do poziomu 10,3 kg/osobę średnio w UE. W nowych krajach członkowskich prognozowane spożycie wynosić będzie jednak tylko 3 kg/osobę, gdy w starych – 12 kg/osobę.

Ceny

Począwszy od 2016 r., ceny wołowiny na rynku światowy będą wykazywały tendencję spadkową, wynikającą ze zwiększonej podaży ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii oraz Argentyny. Skala spadku będzie zależna od wpływu recesji gospodarczej w Brazylii na sektor wołowiny oraz lokalnego spożycia, co zdeterminuje ilość mięsa kierowanego na eksport.

W krajach UE ceny wołowiny w drugiej połowie prognozowanego okresu osiągną prawdopodobnie średni poziom ok. 3470 euro/t.

Pójło Farm-O-San reviva: zastrzyk energii w okresie okołowycieleniowym

Czym wzmocnić krowę w okresie okołowycieleniowym krowy? Farm-O-San reviva to pójło energetyczne polecane na ten okres przez Trouw Nutrition Polska

16 lutego 2017

Poród u krowy: jak się do niego przygotować?

Sprawdź jak w kilku krokach przygotować krowę do porodu, tak aby skorzystało z tego cielę, ale również matka!

22 lutego 2017

Synchronizacja rui: jakie są dostępne metody?

Metod jest kilka, każdy znajdzie coś dla swoich krów i dostosuje do potrzeb. Jest kilka powodów dla których warto zainwestować w synchronizację rui!

24 lutego 2017