Na co są największe dopłaty dla rolników? Ranking programów PROW

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej przed producentami żywności otworzyła się możliwość korzystania z wielu programów pomocowych, wspierających działalność rolniczą. Przy wyborze dostępnego wsparcia pojawia się pytanie: na co są największe dopłaty dla rolników? W jaki kierunek produkcji zainwestować otrzymaną pomoc, a może się przebranżowić?

W zależności od rodzaju produkcji czy działania proekologicznego, gospodarze mogą korzystać z wsparcia jednego lub wielu programów PROW jednocześnie. Poza tym programy pomocowe pojawiają się w różnych porach roku, co daje dodatkową możliwość przygotowania się do wzięcia w nich udziału. Na co są największe dopłaty dla rolników? Sprawdzamy!

Dodatkowa pomoc finansowa z ARiMR. Dowiedz się więcej!

Limit uzależniony od liczby sztuk

Dobrostan zwierząt. W tym działaniu w zależności od realizowanego pakietu można otrzymać wsparcie w przypadku świń w przedziale 24 zł/szt. – 612 zł/szt. Jeśli chodzi o krowy, to minimalna stawka za sztukę wynosi 185 zł/szt. a maksymalna – 595 zł/szt.

Na co są największe dopłaty dla rolników? Limit uzależniony od ilości hektarów

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu od 8 137 zł/ha do 14 213 zł/ha. Ponadto, należy pamiętać, że szczegóły programu i informacje o dodatkowych płatnościach znajdują się na stronach ARIMR.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa. W ramach tego działania rolnicy otrzymują premię pielęgnacyjną, której wysokość może wynosić od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha. Jaką beneficjenci otrzymają kwotę, zależy od wielu czynników. Są to bowiem m.in. ukształtowanie terenu, podatność na erozję, czy stosowanie ochrony przed zwierzyną. Jeżeli chodzi o wysokość premii zalesieniowej, to wynosi ona 1 215 zł/ha.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Biorąc udział w tym działaniu wnioskodawca uzyskuje, jak dotąd, maksymalną płatność w wysokości 1 964 zł/ha pozostałe płatności w tabeli na stronach ARiMR.

Rolnictwo ekologiczne, to rodzaj wsparcia dającego maksymalną stawkę za hektar sięgającą 2 591 zł.

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW). W tym działaniu płatność zależy od tego w jakiej strefie znajduje się gospodarstwo. Stawki płatności dla poszczególnych stref ONW wyglądają następująco:

 • z ograniczeniami naturalnymi strefa I – 179 zł/ha,
 • z ograniczeniami naturalnymi strefa II – 264 zł/ha,
 • typ specyficzny strefa I (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych) – 179 zł/ha,
 • typ specyficzny strefa II – 264 zł/ha / 550 zł/ha,
 • jak również typ górski – 450 zł/ha / 750 zł/ha.

Wysokość dopłat dla rolników w UE. Przeczytaj więcej!

Jakie dotacje dla rolników? Limit do 100 tys. zł

na co są największe dopłaty dla rolników

Na co są największe dopłaty dla rolników? Sprawdzamy!

fot. Tomasz Kuźdub / agroFakt.pl

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. Premia w wysokości 60 tys. zł w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętych ASF. Premia w tym przypadku osiąga wysokość 60 tys.

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Wysokość pomocy stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dopłaty dla rolników. Limit od 100 do 300 tys. zł.

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof . W przypadku rolnika indywidualnego wypłacana jest maksymalna kwota – 100 000 zł.

Premie dla młodych rolników. Premia w wysokości 150 000 zł łącznie, płatna w II ratach przyznawana rzecz jasna tylko raz.

Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania pieniądze przyznaje się pod warunkiem wykonania nawadniania w gospodarstwie – maksymalne dofinansowanie z tego wsparcia to 100 tys. zł.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi oczywiście tylko raz. Co więcej, jej wysokości uzależniona jest od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy. Jest to więc odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy,
 • natomiast 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby ASF. W tym przypadku pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej, uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy,
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Limit powyżej 300 tys. zł.

Na co są największe dopłaty dla rolników? Sprawdzamy więc dalej!

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. Krótko mówiąc, w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, dofinansowanie wynosi do 300 tys. zł.

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. Dotychczas wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Pomoc taką otrzymuje rolnik, jeśli w jego gospodarstwie faktycznie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Należy pamiętać, że pomoc wypłacana jest do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu osiąga maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D. Jeśli chodzi o ten program, maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł. Należy więc zwrócić uwagę, że w przypadku braku inwestycji budowlanych, maksymalna pomoc osiąga pułap 200 tys. zł.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Pomoc wypłaca się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 500 000 zł. Dotyczy to przypadku, gdy w programie biorą udział rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników. W przypadku rolników lub małżonków rolników kwota wsparcia wynosi 100 000 zł. Natomiast minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji to 10 tys. zł.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Maksymalny limit pomocy stanowi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Jednym słowem – warto przemyśleć tę propozycję!

Dotacje unijne dla rolników. Podsumowanie

Podsumowując ten uproszczony ranking dopłat, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że pomoc udzielana rolnikom jest nie tylko wysoka, lecz bardzo różnorodna. Mało tego, gospodarze mogą przecież jednocześnie korzystać z kilku rodzajów wsparcia. Poszukując najkorzystniejszych opcji dofinansowania gospodarstwa, niejeden gospodarz zadaje sobie więc pytanie: na co największe dopłaty dla rolników można uzyskać? Wbrew pozorom wybór nie jest prosty.


Na czasie – Będzie problem z oknem zabiegowym na płatek w rzepaku

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 124

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *